Diverse

Her finner du artikler og spørsmål om diverse ulike temaer, blant annet bo- og bruksrett, erstatningsplikt ved tapt skolegang, klager og tvister, markedsføring og overvåkning.
Her finner du artikler og spørsmål om diverse ulike temaer, blant annet bo- og bruksrett, erstatningsplikt ved tapt skolegang, klager og tvister, markedsføring og overvåkning.

Innhold

Kan vi ta ut det som står på mors høyrentekonto før hun skal på sykehjem?

19. feb 2024 · spørsmål

Mor sitter i uskiftet bo og er nå på vei til å komme på langtidsplass på sykehjem. Vi er to barn, har skrevet fremtidsfullmakt. Lurer på om vi kan ta ut det mor har på sin høyrentekonto? Mor er klar og orientert.

Les mer

Er i en tvistesak hvor en inkassofirma under selve prosessen driver kommersiell forretning på mine data og sender meg purringer

07. feb 2024 · spørsmål

Heisan Jeg har en tvistesak hvor en inkassofirma under selve prosessen driver kommersiell forretning på mine data og sender meg purringer inkludert deres utenrettslig salær. Jeg har lest en plass at det har ikke inkassofirma lov til når de først er informert om at en tvistesak er på gang, men jeg husker ikke hvor det sto. Kanskje dere kan hjelpe meg?

Les mer

Mistet to gode venner og har blitt 100% ufør, og ønsker erstatning

07. feb 2024 · spørsmål

Hei. Mistet to gode venner med et års mellomrom i to alvorlige ulykker jeg var nær vitne til i midten av tenårene. Jeg er nå dobbelt så gammel. Det ble for mye for meg å takle så jeg ble sendt til psykolog og ble sterkt medisinert for de psykiske lidelsene jeg fikk som følge av det, noe jeg fortsatt er. Fikk inv. 100% ufør men ikke ung ufør selv om alt er godt dokumentert fra dag 1. Jeg var noen år i arbeid før kroppen sa nei. Har jeg en god sak? Rettigheter? Erstatning for tap av intekt e.l?

Les mer

Hvilke regler for pliktdelsarv gjelder for uskiftet bo fra 2017?

17. jan 2024 · spørsmål

Nåværende pliktdelsarv for barn utgjør altså minimum 15G fra hver av foreldrene. Jeg sitter i uskiftet bo etter min kone (og vårt barns mor) døde i 2017. På den tiden var pliktdelsarven 10G. Hvis jeg skal gjøre opp arven til vårt barn for min avdøde kones del, vil det da være 10G eller 15G som gjelder?

Les mer

Er skifte eller uskiftet bo mest gunstig for gjenlevende ektefelle?

16. jan 2024 · spørsmål

Min far døde nettopp - uten formue eller annen verdi i boet. Han var gift for 4. gang, og hadde flere særkullsbarn. Hva vil være det mest gunstige for gjenlevende ektefelle, uskiftet eller skiftet bo? Gjenlevende ektefelle har begrenset inntekt og ingen formue pr d.d.

Les mer

Barneskolen tok ikke grep selv om de var klar over omsorgssvikt

08. jan 2024 · spørsmål

Jeg var utsatt for omsorgssvikt som barn. Barneskolen jeg gikk på har gjennom 2,5 år sett tegn på at noe er galt og bekymringsverdig psykisk. Skolen har dokumentasjon på alt dette, men de har ikke gjort jobben sin og ikke meldt fra til barnevernet. Jeg har bedt om innsyn i dokumentasjonen og det er veldig tydelig at de var fullt klar over at jeg ikke hadde det bra og viste tegn til omsorgssvikt. Mitt spørsmål er om jeg kan saksøke skolen for å ikke ha gjort jobben sin?

Les mer

Rett til fri rettshjelp

05. jan 2024 · artikkel

Fri rettshjelp blir ikke gitt automatisk. Du må søke til fylkesmannen i fylket ditt for å få slik støtte. Regelverket er komplisert, og noen ganger kan det være vanskelig å forutsi utfallet av en søknad. Vær også klar over at rettighetene dine kan endre seg underveis i løpet av en sak dersom den økonomiske situasjonen […]
Les mer

Ønsker at søsken skal overta arvet hus

04. jan 2024 · spørsmål

Mitt søsken og jeg arvet hus etter våre foreldre da mor døde i 2012. Huset er brukt til feriehus, men nå flytter søsken inn i huset som fast bopel. Jeg vil gjerne gi min del til søsken, jeg er dennes arving. Leste nylig at man ikke trenger betale dokumentavgift siden begge foreldre er døde og boligen er gjeldfri. Stemmer det? Er det gått for lang tid? Kan jeg overføre som gave eller hva gjør jeg?

Les mer

Bytte etternavn

29. des 2023 · spørsmål

19 åring som indentifiserer seg som trans. Født i England, bodd i Norge i 18 år. Er både norsk og engelsk statsborger. Vil bytte navn, men ønsket etternavn er brukt av noen få andre i Norge. Har ikke et eksiterende lovlig forhold til navnet og har forstått at det er vanskelig å bytte til et navn brukt av færre enn 200 mennesker i Norge. Hvis jeg bytter navn i England, kan jeg da ta med dokumentene og ny engelsk ID tilbake til Norge og slik bytte navn her?

Emne:
Les mer

Trenger advokat til klage på tvungen psykisk helsevern

21. des 2023 · spørsmål

Det er krise og jeg trenger en dyktig advokat som kan sende klage for meg snarest. Det gjelder klage på tvungen psykisk helsevern og medisinering.

Les mer

Bilde av meg brukes til markedsføring uten samtykke

21. des 2023 · spørsmål

Et bilde av meg og en venninne brukes i forbindelse med markedsføring av et klatresenter på sosiale medier. Bildet ble tatt under en "buldrejam" og vi ble informert om at det ville være en fotograf til stede som skulle ta bilder i forbindelse med dette arrangementet, noe vi samtykket til. Vi ble ikke informert om og ga heller ikke samtykke til at bildet skulle brukes på klatresenteret sin nettside og i betalt annonsering sosiale medier. Har de lov til dette uten samtykke fra oss?

Les mer

Hva skjer med gjeld når låntaker dør?

27. nov 2023 · spørsmål

Hva skjer med gjeld når låntaker dør? Hvilket ansvar har gjenlevende familie?

Les mer

Erstatning for tapt barndom og skolegang

22. nov 2023 · spørsmål

Jeg fikk ikke karakterer på skolen og mener jeg hadde krav på dette, men faren min tok meg ut av skolen og jeg mener dette er innen tapt barndom og videre i livet. Kan man ta rettsak mot dette? Og dette har jeg fått skade for. Psykisk syk og mener jeg har krav på erstatning. Jeg har heller ikke lyst på uføretrygd som jeg har nå. Jeg vil jobbe og tjene mine egne penger. Men får ikke utdanning uten karakterer.

Les mer

Kreve skifte av uskiftet bo

22. nov 2023 · spørsmål

Min mor og far var gift med felleseie. Mor døde, og vi skrev under på at far kunne bo i uskiftet bo. Far skal nå selge huset, til fordel for å flytte i annen kommune og inn til nåværende kjæreste. 3 arvtagere ønsker så å gjøre opp morsarven. Detter er i hovedsak pga far drikker mye og vil påstå han er blitt alkoholiker. Sparekontoer er som vi vet tomme, og han har mistet sertifikatet pga alkohol. Tingretten sier på telefonen at vi ikke kan kreve morsarv. Er dette korrekt? Hva kan gjøres?

Les mer

Kan fullmaktshaver holde tilbake arven?

21. nov 2023 · spørsmål

Min farfar døde for en måned siden og min far og hans søster er eneste arvinger. Min far skrev under på skiftefullmakt slik at søsteren skulle orde med dødsboet ettersom han er svaksynt. Søsteren har nå fått utbetalt pengene fra banken, men har ikke betalt ut arven til min far. Har hun lov å holde tilbake arven?

Les mer

Arv av eiendom med tinglyst urådighet

08. nov 2023 · spørsmål

Jeg er særkullsbarn. Min mor arvet et lite småbruk av sine foreldre. Dette står i hennes navn. Det er tinglyst en urådighet som sier at eiendommen bare kan overføres i nedadstigende arverekke. Hun har barn med avdøde ektefelle som hun skal skifte med. Det finnes ikke ektepakt eller særeie avtale utover tinglyst urådighet. Skal småbruket holdes utenfor skifte med første avdødes barn?

Les mer

Har jeg noen rettigheter når det kommer til uskiftet bo?

07. nov 2023 · spørsmål

Min far er død, og hans kone som har sittet i uskiftet bo, er nå også død. Hennes to barn sier jeg ikke har rett til noen arv, medfører dette riktighet?

Les mer

Skal bolig holdes utenfor skifte?

26. okt 2023 · spørsmål

Min mor sitter i uskiftet bo. Hun har to barn med avdød ektemann og et særkullsbarn. Småbruket hun bor på er arv fra sine foreldre og står i hennes navn. Det er tinglyst at boligen bare kunne overføres arvinger i nedadstigende rekkefølge. Hun ønsker å skifte med de to barna hun har med avdøde. Skal boligen holdes utenfor? Hvordan fordeles penger som nå står i hennes navn?

Les mer

Hvilke verdier legges til grunn ved skifte?

06. okt 2023 · spørsmål

Jeg sitter i uskifte med et felles barn. Avdøde hadde to barn som ikke er adoptert. Er det den økonomiske situasjon på dødstidspunktet til min kone som skal legges til grunn, eller det dagens situasjon som skal legges til grunn ved skifte?

Les mer

Fremtidsfullmakt

03. okt 2023 · spørsmål

Jeg er 81 år og kona 80 år. Hun blir etter min vurdering mer og mer dement. Hva må til for at en av våre tre døtre kan ta seg av boet dersom jeg dør før henne, hun ikke er umyndiggjort og det ikke er avtalt noe angående boet?

Les mer