Diverse

Her finner du artikler og spørsmål om diverse ulike temaer, blant annet bo- og bruksrett, erstatningsplikt ved tapt skolegang, klager og tvister, markedsføring og overvåkning.
Her finner du artikler og spørsmål om diverse ulike temaer, blant annet bo- og bruksrett, erstatningsplikt ved tapt skolegang, klager og tvister, markedsføring og overvåkning.

Innhold

Ugyldig ektepakt

26. apr 2024 · spørsmål

Min mor og hennes ektefelle signerte i 2012 en ektepakt, der det stod at de skulle sitte i uskiftet bo. På denne tiden bodde de på en annen adresse. Det ble i etterkant skrevet en ny ektepakt, men denne ble aldri signert hverken av dem eller vitner. Er det da slik at den gamle ektepakten (som er signert av dem og vitner) fortsatt er gjeldene?

Les mer

Erstatning etter å ha krasjet med felt tre

02. apr 2024 · spørsmål

Eg var føreren som kjørte eine bilen som krasjet i eit tre som var kappa med vilje om at det skulle ligge i veien. Eg lurer på om eg har krav på noke erstatning eller kan saksøke dei for noke med tanke på at det kunne endt mykje værre.

Les mer

Kjøpe seg inn i bolig

25. mar 2024 · spørsmål

Jeg og kjæresten har planer om å flytte sammen, men jeg vil ha en samboeravtale klar før dette skjer da han eier leiligheten. Er det mulig å kjøpe seg inn med en eierandel over tid ved å betale en prosentandel på lånet og hvordan kan det eventuelt skrives inn i samboeravtalen?

Les mer

Manglende tilrettelegging ved skolegang

25. mar 2024 · spørsmål

Jeg vurderer å søke erstatning fra skolen og/eller barnevernet da min skolegang ikke var tilrettelagt godt nok for mine vansker. Det er dels dokumentert av PPT. I tillegg ble jeg mobbet av en lærer på barneskolen. Både skole og barnevern skulle grepet inn i min barndom, da min far var involvert i kriminalitet. Han var en kjenning av politiet og sonet fengsel. Barndommen var preget av mye psykisk og noe fysisk vold. Han var kjent for de fleste der vi bodde da han hadde mange "hederlige" roller i samfunnet. Er det noe å gjøre her?

Les mer

Kan jeg fått erstatning på grunn av tapt utdanning?

20. mar 2024 · spørsmål

Når jeg var 14 år døde min far brått noe som knakk meg helt sammen. Jeg datt ut fra skole og havnet i kriminalitet og rus. Gikk ut fra ungdomsskole med kun karakter i musikk og heimkunnskap som var fag fra tidigere år. Alle andre karakterer var «ikke grunnlag til karakter pga for stort fravær» Når jeg ble 35 år klarte jeg å komme meg ut av en del dårlige vaner og begynte på utdannelse og tok mastergrad i økonomi. Jeg står jo veldig svakt pga alle de årene jeg har tapt. Kan jeg fått erstatning?

Les mer

Mistillit mot styreleder

07. mar 2024 · spørsmål

Vi ønsker å stille mistillit mot styreleder i en håndballklubb. Hvordan går vi fram og hvem avgjør om grunnene til mistilliten er sterke nok? Vi har nå send inn mistillitsforslag til styret, og fått beskjed tilbake om at de må vurdere om grunnene til mistillitsforslaget er sterke nok til at det skal bli en sak på årsmøtet. Har de lov til dette, eller skal alle mistillitsforslag avgjøres på årsmøtet?

Emne:
Les mer

Kan jeg kreve erstatning for tapt skolegang, inntekt og sen diagnoes

04. mar 2024 · spørsmål

Jeg lurer på om jeg kan kreve erstatning for tapt skolegang, inntekt og sen diagnose (ADHD). Jeg var hos Hjelpern, BUP, PPT og private psykologer på ungdom/vgs for hjelp med mine plager. Jeg fikk ingen diagnoser der, bare samtaler. På vgs ble jeg utbrent, grunnet udiagnostisert adhd. Jeg måtte ta vgs på 5 år, samt betale for privatskole, da skolen ikke kunne tilrettelegge tilstrekkelig. Dette har ført til at jeg kommer sent ut i arbeidslivet og studier. Diagnosen ble satt 2024, jente 26 år.

Les mer

Erstatning etter brann

01. mar 2024 · spørsmål

Vi hadde brann i en leilighet vi leide det ble det branntiløp ved komfyr, men der var ingen slokkemiddel som er påkrevd av utleier. Med andre ord ingen brannslokkingsapparat tilgjengelig i leiligheten, vi mistet alt i brannen. Vi har sendt melding til utleier om dette, men det ble ingenting gjort av dem. Det endte med leiligheten vi hadde brant ned 100 % , hva gjør vi?

Les mer

Erstatningssak fra 1977

01. mar 2024 · spørsmål

Uka før jul i 1977 frontkoliderte jeg med en trailer. Dette var en alvorlig kollisjon med dødsulykke. Dette var ikke min skyld og han som kjørte på meg var full. Jeg hadde jobb i Nordsjøen som jeg mistet pga skader. Fikk utbetalt kr 135 000 som menerstatning og tap i fremtid. Det ble laget ett dokument som lå hos forsikringsselskapet at min sak skulle tas opp ang tapte pensjon da jeg var sykemeldt og har blitt ufør etter skaden. Dette var Norges Brannkasse som i ettertid har blitt kjøpt opp av UNI.

Les mer

Min kollega har ved en feil mottatt utbetalinger som skulle gått til meg

29. feb 2024 · spørsmål

Jeg jobber på en behandlingsklinikk som fører lister og regnskap i et journalprogram. Leverandør av dette programmet administrerer innstillinger. De har i en periode forvekslet mitt kontonummer med min kollega sitt på fakturaer sendt til forsikringsselskap (som betaler for pasientens behandling direkte til behandler). Min kollega har fått utbetaling fra disse selskapene som jeg skulle hatt. Kollegaen min nekter å betale tilbake pengene til meg. Hva kan jeg gjøre? Hvem har ansvaret?

Les mer

Kan vi ta ut det som står på mors høyrentekonto før hun skal på sykehjem?

19. feb 2024 · spørsmål

Mor sitter i uskiftet bo og er nå på vei til å komme på langtidsplass på sykehjem. Vi er to barn, har skrevet fremtidsfullmakt. Lurer på om vi kan ta ut det mor har på sin høyrentekonto? Mor er klar og orientert.

Les mer

Er i en tvistesak hvor en inkassofirma under selve prosessen driver kommersiell forretning på mine data og sender meg purringer

07. feb 2024 · spørsmål

Heisan Jeg har en tvistesak hvor en inkassofirma under selve prosessen driver kommersiell forretning på mine data og sender meg purringer inkludert deres utenrettslig salær. Jeg har lest en plass at det har ikke inkassofirma lov til når de først er informert om at en tvistesak er på gang, men jeg husker ikke hvor det sto. Kanskje dere kan hjelpe meg?

Les mer

Mistet to gode venner og har blitt 100% ufør, og ønsker erstatning

07. feb 2024 · spørsmål

Hei. Mistet to gode venner med et års mellomrom i to alvorlige ulykker jeg var nær vitne til i midten av tenårene. Jeg er nå dobbelt så gammel. Det ble for mye for meg å takle så jeg ble sendt til psykolog og ble sterkt medisinert for de psykiske lidelsene jeg fikk som følge av det, noe jeg fortsatt er. Fikk inv. 100% ufør men ikke ung ufør selv om alt er godt dokumentert fra dag 1. Jeg var noen år i arbeid før kroppen sa nei. Har jeg en god sak? Rettigheter? Erstatning for tap av intekt e.l?

Les mer

Hvilke regler for pliktdelsarv gjelder for uskiftet bo fra 2017?

17. jan 2024 · spørsmål

Nåværende pliktdelsarv for barn utgjør altså minimum 15G fra hver av foreldrene. Jeg sitter i uskiftet bo etter min kone (og vårt barns mor) døde i 2017. På den tiden var pliktdelsarven 10G. Hvis jeg skal gjøre opp arven til vårt barn for min avdøde kones del, vil det da være 10G eller 15G som gjelder?

Les mer

Er skifte eller uskiftet bo mest gunstig for gjenlevende ektefelle?

16. jan 2024 · spørsmål

Min far døde nettopp - uten formue eller annen verdi i boet. Han var gift for 4. gang, og hadde flere særkullsbarn. Hva vil være det mest gunstige for gjenlevende ektefelle, uskiftet eller skiftet bo? Gjenlevende ektefelle har begrenset inntekt og ingen formue pr d.d.

Les mer

Barneskolen tok ikke grep selv om de var klar over omsorgssvikt

08. jan 2024 · spørsmål

Jeg var utsatt for omsorgssvikt som barn. Barneskolen jeg gikk på har gjennom 2,5 år sett tegn på at noe er galt og bekymringsverdig psykisk. Skolen har dokumentasjon på alt dette, men de har ikke gjort jobben sin og ikke meldt fra til barnevernet. Jeg har bedt om innsyn i dokumentasjonen og det er veldig tydelig at de var fullt klar over at jeg ikke hadde det bra og viste tegn til omsorgssvikt. Mitt spørsmål er om jeg kan saksøke skolen for å ikke ha gjort jobben sin?

Les mer

Rett til fri rettshjelp

05. jan 2024 · artikkel

Fri rettshjelp blir ikke gitt automatisk. Du må søke til fylkesmannen i fylket ditt for å få slik støtte. Regelverket er komplisert, og noen ganger kan det være vanskelig å forutsi utfallet av en søknad. Vær også klar over at rettighetene dine kan endre seg underveis i løpet av en sak dersom den økonomiske situasjonen […]
Les mer

Ønsker at søsken skal overta arvet hus

04. jan 2024 · spørsmål

Mitt søsken og jeg arvet hus etter våre foreldre da mor døde i 2012. Huset er brukt til feriehus, men nå flytter søsken inn i huset som fast bopel. Jeg vil gjerne gi min del til søsken, jeg er dennes arving. Leste nylig at man ikke trenger betale dokumentavgift siden begge foreldre er døde og boligen er gjeldfri. Stemmer det? Er det gått for lang tid? Kan jeg overføre som gave eller hva gjør jeg?

Les mer

Bytte etternavn

29. des 2023 · spørsmål

19 åring som indentifiserer seg som trans. Født i England, bodd i Norge i 18 år. Er både norsk og engelsk statsborger. Vil bytte navn, men ønsket etternavn er brukt av noen få andre i Norge. Har ikke et eksiterende lovlig forhold til navnet og har forstått at det er vanskelig å bytte til et navn brukt av færre enn 200 mennesker i Norge. Hvis jeg bytter navn i England, kan jeg da ta med dokumentene og ny engelsk ID tilbake til Norge og slik bytte navn her?

Emne:
Les mer

Trenger advokat til klage på tvungen psykisk helsevern

21. des 2023 · spørsmål

Det er krise og jeg trenger en dyktig advokat som kan sende klage for meg snarest. Det gjelder klage på tvungen psykisk helsevern og medisinering.

Les mer