Erstatning for feilbehandling hos kiropraktor

Publisert: 30.05.2023

I 2016 ble faren min sykemeldt for 2 uker på grunn av ryggskader. Han fikk beskjed om å få behandling hos en kiropraktor for ryggskadene. Under første behandlingen hos kiropraktoren, løsnet krystallene i ørene hans ved feilbehandling, som har resultert i krystallsyke. Nå 7 år senere er han like dårlig som han var i 2016 og har hatt nesten ingen forbedringer. Han har nå blitt uføre i alder av 49 år og har en veldig liten sjanse på å bli frisk igjen. Kan han få erstatning for dette?

Svar:

Det kan gis erstatning ved pasientskader. Om han får erstatning må vurderes konkret. Jeg anbefaler at han sender inn skademelding til Norsk pasientskadeerstatning (npe.no) så raskt som mulig. Det koster ikke noe å få behandlet saken hos NPE. Noen velger å engasjere advokat allerede for å melde skaden, mens andre vurderer dette etter at de får vedtak fra NPE. Det er selvsagt opp til den enkelte. Men merk at det gjelder foreldelsesregler for erstatningskrav. Så man bør ikke vente lengre enn nødvendig med å melde fra om skaden.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: