Hjelp til klage på avslag på pasientskadesak

Publisert: 11.05.2023

Min stemor (pensjonist) har en funksjonsnedsettelse i en fot etter en hofteoperasjon. Hun har gjennom Norsk pasientforening krevd erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning og fikk avslag. Hun har også med bistand fra Norsk pasientforening klaget på avgjørelse. Hun har nå fått beskjed fra pasientforeningen at grunnet usikker økonomisk fremtid kan ikke norsk pasientforening lenger være prosessfullmektig i saken. Hvordan forholder vi oss til dette? Hvordan tar vi saken videre?

Svar:

En kan ta saken videre selv eller bruke fullmektig. Det er ofte lurt å bruke advokat i slike saker, blant annet fordi det kan være komplisert juss. Hvis du går på "finn advokat"-tjenesten på siden her kan du søke frem advokater som arbeider med personskadeerstatning i området der din stemor bor. I slike saker kan det gis fri rettshjelp, avhengig av inntekt og formue. I enkelte saker kan det også være mulig å få dekket deler av advokatkostnader via rettshjelpsdekning i innboforsikring. Dette er noe en advokat kan hjelpe dere å finne ut av.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: