Sviktende intensivbehandling av bevisstløs pasient

Publisert: 20.06.2022
Emneord:

Bevisstløs pasient med langvarig sengeleie fikk skade på peroneusnerven (droppfot) i forbindelse med en intensivbehandling. Legene har ingen forklaring på denne tilstanden eller noen gjennomførte behandlinger som skulle kunne forklare pasientens droppfot. En sakkyndig skriver at: "Droppfot er en kjent komplikasjon. Det er det mest sannsynlig (mer enn 50 prosent) at intensivbehandlingen er en medvirkende årsak til skaden i form av droppfot". Er det ikke svikt i behandlingen?

Svar:

Pasientskaderetten er komplisert, og det er ikke mulig å svare på et slikt konkret spørsmål uten å kjenne hele saken. Jeg anbefaler deg å kontakte en advokat som arbeider med personskader, dersom du vil ha en konkret vurdering av din sak. Bruk gjerne tjenesten "Finn advokat" på siden her for å lete blant Advokatforeningens medlemmer.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: