Alle kommunene i Trøndelag

Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Bjørn Terje Smistad

Bjerkan Stav Advokatfirma Namsos AS

Spesialist innenfor fast eiendom og forretningsjus: Hovedvekt på tingsrett, tomtefeste, ekspropriasjon og prosedyre. Møterett for Høyesterett. Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett. Medlem av fagutvalget for tingsrett, Juristenes utdanningssenter. Oppnevnt av regjeringen i et lovutvalg som skal gå igjennom statsallmenningslovgivningen (2016 - 2018). Etter 10 år i Statskog SF kåret av Legal 500 til en av de ledende konsernadvokater i Norden (2015).