Formuesforhold i ekteskap

Innhold

Huset står bare på ektemann

08. aug 2018 · spørsmål

Er gift på 6. året og har 2 barn med ektefellen. Huset/tomten står på han. Bør den også stå på meg eller har jeg samme rettigheter og blir automatisk eiger om han skulle felle fra eller delt 50 % v/skilsmisse? Alle rundt meg sier jeg også MÅ stå på huset selv om vi er gift som en sikkerhet for meg selv .Jeg står kun på felles lån på huset.

Les mer

Råd for signering av ektepakt

04. apr 2018 · spørsmål

Vi ønsker en avtale for å unngå skjevdeling av midlene (verdier og gjeld) vi tok med oss inn i ekteskapet. Slik vi har forstått det så sikrer ekteskapsloven en deling av midlene man tilegner seg fra og med ekteskapsinngåelse, slik at en avtale ikke er nødvendig for dette. Kan en ektepakt sikre likedeling av midler og gjeld vi begge tok med oss inn i ekteskapet? På hvilken måte lar dette seg gjøre rimeligst mulig?

Les mer