Fordele verdier ved skilsmisse

Publisert: 18.06.2024

Vi er separert og hadde blitt enige om å dele våre eiendeler ved skilsmisse. Han har nå brukt en del av de felles eiendelene. Det er han som er ansvarlig for eiendomsforvaltningen, jeg vet ikke nøyaktig hvor store verdier det er i eiendom, aksjer og Bitcoin. Jeg har bedt han om å oppgi dette, men han ignorerer meg. Jeg er bekymret for at jeg ikke vil motta halvparten ved skilsmisse. Hva kan jeg gjøre?

Svar:

Det følger av ekteskapsloven § 39 at ektefeller har plikt til å gi hverandre de opplysningene som er nødvendige for å vurdere deres økonomiske stilling. Denne plikten gjelder også i separasjonstiden. Dersom din tidligere ektefelle ikke oppfyller sin plikt, kan du selv kontakte skattemyndighetene for å innhente hans skattemelding, og kontakte hans bank for å få opplysninger om innestående på hans konti, gjeldsansvar, kausjonsansvar, rentesats, renteterminer samt større bevegelser på kontoen fra tiden før forespørselen settes frem.

Dersom du søker advokatbistand, vil også din advokat kunne bistå deg med å innhente nevnte opplysninger.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: