Misbruk av bankkort/kredittkort

Innhold

Svindel og ID-tyveri

17. aug 2020 · spørsmål

En mann fra Romania m/ arbeid her. Ble lurt av en annen mann fra Romania. Svindleren påsto å skulle hjelpe den første med å ordne livsforsikring og viktige ting - da mannen har blitt veldig alvorlig syk. Fornærmede var svak og medtatt og han ga fra seg bankkort og kode og passord. Så skjedde katastrofen - svindleren tok opp lån, 4 kredittkortlån på ca 200 000. Er det noen mulighet å vinne en sak da han ga fra seg disse opplysningene? Han kjenner identiteten på svindleren, bosatt i Oslo.

Les mer

Kredittkort – mange klager ved misbruk av kredittkort

05. aug 2015 · artikkel

Det er viktig at du følger med på kontoutskriftene du mottar. Hvis det viser seg at det er påført belastninger som ikke er dine, kan du reklamere til banken eller kredittinstitusjonen og be om at de tilbakefører beløpet. Du bør klage skriftlig, og det er viktig at du klager så raskt som mulig, eller «uten […]
Les mer