Kredittkort – mange klager ved misbruk av kredittkort

Oppdatert: 22.05.2017 Emner: ,

Det er viktig at du følger med på kontoutskriftene du mottar. Hvis det viser seg at det er påført belastninger som ikke er dine, kan du reklamere til banken eller kredittinstitusjonen og be om at de tilbakefører beløpet. Du bør klage skriftlig, og det er viktig at du klager så raskt som mulig, eller «uten ugrunnet opphold», som det står i loven. Det samme gjelder ved tap av kort.

Grov uaktsomhet ved misbruk av kredittkort

Hvis du har opptrådt grovt uaktsomt, må du selv dekke 8000 kroner av det beløpet du har tapt. Hva som regnes som «grovt uaktsomt», avgjøres på bakgrunn av en totalvurdering av hver enkelt sak. Hvis du for eksempel har lagt fra deg kredittkortet i en brun bar i utlandet, eller oppbevart koden sammen med kortet, regnes dette som grovt uaktsomt. Hvis det viser seg at du har opptrådt forsettlig, for eksempel hvis du er klar over at noen misbruker kortet ditt og du likevel ikke griper inn, får du ikke dekket tapet.

Klage til Finansklagenemnda

Hvis banken av ulike grunner ikke er villig til å dekke tapet ditt, kan du klage til Finansklagenemnda. Denne nemnden er opprettet av finansinstitusjoner og forbrukerorganisasjoner. Nemndens avgjørelser er kun rådgivende. Hvis en uttalelse fra nemnden går mot banken/finansinstitusjonen og denne ikke vil ta uttalelsen til følge, må den gi melding til Finansklagenemnda innen tre uker. Saker som har vært behandlet i Finansklagenemnda, kan bringes inn for de ordinære domstoler.

Du finner advokater med kompetanse på økonomi og kredittkort på «Finn advokat».

Del denne artikkelen: