Selvstendig næringsdrivende

Innhold

AS som kjøper opp enkeltpersonforetak

22. feb 2023 · spørsmål

Om man driver som håndverker gjennom ENK, hvordan kan et AS kjøpe denne virksomheten for å overta garantiansvar etc. på utførte oppdrag? Må ENKet avvikles og det skrives en form for protokoll?

Les mer

Jobbe for britiske kunder i Norge

22. feb 2023 · spørsmål

I moved from London to Oslo, but I want to keep working remotely for my employer in the UK. I have set up a sole proprietorship (enkeltpersonforetak) in Norway so I can work as a self-employed contractor and invoice this company in the UK for my services. Are there any Norwegian regulations similar to the IR35 in the UK related to tax liability and/or other requirements and limitations I should be aware of?

Les mer

Jobbe i enkeltpersonforetak når man er sykemeldt

01. sep 2021 · spørsmål

Jeg er sykemeldt fra 70 % fast stilling. Mål med sykemeldingen er å få ro rundt en medisinsk prosess som medfører mye reising, mye medisiner og mye psykisk ubalanse. Jeg er 40 % ufør (NAV har beløpsgrense for avkorting av uføretrygd og henger seg ikke opp i at totalprosent blir mer enn 100). Jeg har et enkeltmannsforetak og ønsker å jobbe litt (4-5 timer pr uke) i månedene som kommer. Denne jobben er mindre utfordrende for meg enn min vanlige stilling, samt fleksibel ift tid. Er dette lov?

Les mer

Jobbe i ENK når man er sykemeldt

01. sep 2021 · spørsmål

Kan jeg være sykemeldt i min faste jobb som er 70 % men samtidig jobbe som selvstendig næringsdrivende? Jeg har nettopp startet enkelpersonforetak. Jeg har fått oppdrag fremover og skal jobbe 2 dager i uken for et firma mens jeg er sykemeldt fra faste jobben. I mitt enk skal jeg jobbe med "kontorjobb" som krever minimalt fysisk aktivitet. I fastjobben kreves det mye fysisk aktivitet daglig. Har jeg rett på sykepenger fra NAV selv om jeg har næringsinntekt ved siden? Hvem avgjør dette?

Les mer

Utføre byttehandel av varer mellom næringsdrivende

27. mai 2021 · spørsmål

Finnes det en mal (kontrakt?) for byttehandel av varer? Er det nok å legge til som notis (at vi utfører byttehandel) i faktura, jf. denne nettsiden: https://enkeltmannsforetak.nyttiginfo.no/barteravtaler? Hvilke elementer må med i en notis i faktura?

Les mer

Overgang fra offentlig stilling til selvstendig næringsdrivende mens man er sykemeldt

20. mai 2021 · spørsmål

Jeg er 100% sykemeldt i nåværende jobb (fast offentlig stilling). På grunn av arbeidsmiljøet har jeg vært på utkikk etter ny jobb. Jeg har fått tilbud om å begynne som selvstendig næringsdrivende i et AS. Jeg ønsker å bli ferdig med nåværende arbeidsforhold siden det har vært en medvirkende årsak til mitt sykefravær. Hvordan bør jeg gå frem for å få en rask avslutning på nåværende arbeidsforhold samtidig som jeg vil være delvis sykemeldt som selvstendig næringsdrivende? Uten at det fører til mer usikker økonomi.

Les mer