Selvstendig næringsdrivende

Innhold

Jobbe i enkeltpersonforetak når man er sykemeldt

01. sep 2021 · spørsmål

Jeg er sykemeldt fra 70 % fast stilling. Mål med sykemeldingen er å få ro rundt en medisinsk prosess som medfører mye reising, mye medisiner og mye psykisk ubalanse. Jeg er 40 % ufør (NAV har beløpsgrense for avkorting av uføretrygd og henger seg ikke opp i at totalprosent blir mer enn 100). Jeg har et enkeltmannsforetak og ønsker å jobbe litt (4-5 timer pr uke) i månedene som kommer. Denne jobben er mindre utfordrende for meg enn min vanlige stilling, samt fleksibel ift tid. Er dette lov?

Les mer

Jobbe i ENK når man er sykemeldt

01. sep 2021 · spørsmål

Kan jeg være sykemeldt i min faste jobb som er 70 % men samtidig jobbe som selvstendig næringsdrivende? Jeg har nettopp startet enkelpersonforetak. Jeg har fått oppdrag fremover og skal jobbe 2 dager i uken for et firma mens jeg er sykemeldt fra faste jobben. I mitt enk skal jeg jobbe med "kontorjobb" som krever minimalt fysisk aktivitet. I fastjobben kreves det mye fysisk aktivitet daglig. Har jeg rett på sykepenger fra NAV selv om jeg har næringsinntekt ved siden? Hvem avgjør dette?

Les mer

Utføre byttehandel av varer mellom næringsdrivende

27. mai 2021 · spørsmål

Finnes det en mal (kontrakt?) for byttehandel av varer? Er det nok å legge til som notis (at vi utfører byttehandel) i faktura, jf. denne nettsiden: https://enkeltmannsforetak.nyttiginfo.no/barteravtaler? Hvilke elementer må med i en notis i faktura?

Les mer

Overgang fra offentlig stilling til selvstendig næringsdrivende mens man er sykemeldt

20. mai 2021 · spørsmål

Jeg er 100% sykemeldt i nåværende jobb (fast offentlig stilling). På grunn av arbeidsmiljøet har jeg vært på utkikk etter ny jobb. Jeg har fått tilbud om å begynne som selvstendig næringsdrivende i et AS. Jeg ønsker å bli ferdig med nåværende arbeidsforhold siden det har vært en medvirkende årsak til mitt sykefravær. Hvordan bør jeg gå frem for å få en rask avslutning på nåværende arbeidsforhold samtidig som jeg vil være delvis sykemeldt som selvstendig næringsdrivende? Uten at det fører til mer usikker økonomi.

Les mer

Selvstendig næringsdrivende mister kontrakt

17. mar 2020 · spørsmål

Jeg er selvstendig næringsdrivende med ENK og har hatt oppdrag innenfor reiseliv med kontrakt (3 mnd oppsigelse) siden oktober 2017. Muntlig avtale inngått mellom oppdragsgiver og annet selskap okt 2019 om at prosjektet jeg jobber med skal overtas av dem. Nå fikk jeg først oppsigelse av kontrakt (mottatt 10. mars) og deretter varsel om permittering (mottatt 13. mars) fra opprinnelig oppdragsgiver. Dette er forvirrende. Ikke mulig å diskutere med oppdragsgiver. Hva er mine rettighehter?

Les mer

Sykepenger som selvstendig næringsdrivende

07. okt 2019 · spørsmål

Jeg har lest idag at hvis man har registrert selvstendig næringsdrivende og blitt sykemeldt, har man rett å få 80 % fra inntekt fra 1.10.19, så hvis man tjener 1 million i år, får 800 000 sykepenger? Eller det er noen grense på sykepenger?

Les mer

Sykepenger når man er nyansatt

21. jun 2018 · spørsmål

En utenlandsk arbeidstaker som er ansatt i enkeltpersonforetak er blitt syk etter 13 dager i arbeid. Har ikke jobbet før i Norge. Har han da kan krav på sykepenger fra arbeidsgiver eller NAV ettersom at han ikke har vært i ansatt i mindre en fire uker?

Les mer

Redd for at mannen skal gå personlig konkurs

03. mai 2018 · spørsmål

Mannen min er selvstendig næringsdrivende med enkeltmannsforetak. Han er skyldig i skatt og moms, på grunn av dårlig drift og prioriteringer. Jeg frykter at vi skal gå personlig konkurs. Jeg har mulighet til å betale gjelda, men er redd det samme skal skje igjen. Ved overdragelse av eiendom mellom ektefeller, kan jeg få kreditorer etter meg, hele 2 år etter overdragelse, om hans halvdel er gitt som gave? Kan jeg kjøpe hans del for en avtalt sum og unngå dette?

Les mer