AS som kjøper opp enkeltpersonforetak

Publisert: 22.02.2023

Om man driver som håndverker gjennom ENK, hvordan kan et AS kjøpe denne virksomheten for å overta garantiansvar etc. på utførte oppdrag? Må ENKet avvikles og det skrives en form for protokoll?

Svar:

Ansvaret overfor kunder og andre vil bestå for innehaver på et personlig grunnlag, og kun foreldes etter reklamasjonsreglene og foreldelsesreglene. For at dette skal overføres til et AS, må det opprettes en avtale med AS'et hvor dette (potensielle) ansvaret for ENK overtas av AS'et. Da vil det kunne kreves at AS'et innestår for dette. Men, den skadelidende kan velge selv hvem en vil forholde seg til og kreve utført reklamasjon evt. krav på erstatning, og så må ENK i ettertid kreve dette dekket av AS'et. Dette medfører at hvis AS'et senere går konkurs eller avvikles, så vil en likevel sitte med ansvaret i ENK/personlig.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: