Strandsonen

Innhold

Søknad om dispensasjon for å bygge hus i strandsonen

06. okt 2023 · spørsmål

Vi har en fritidseiendom med strandlinje i LNF-område med fast boende naboer på begge tilgrensende eiendommer. Nåværende bebyggelse på eiendommen vurderes per i dag for registrering av kulturminne av lokal verdi. Vi kan tenke oss å bygge hus på eiendommen om noen år. Derfor lurer vi på om vi skal gå videre med søknad om dispensasjon for bygging i strandsonen hhv. LNF-område. Hva er premissene for å lykkes med en slik søknad?

Les mer