Trygd og stønader

Innhold

Etterbetaling av trygd

06. jul 2023 · spørsmål

Jeg har fått innvilget ung uføretrygd. NAV sier at jeg må vente 10 måneder på behandling av etterbetaling for ung fordel på arbeidsavklaringspenger og etterbetaling generelt eller til årlig oppgjør neste år. Er det faktisk slik at man ikke kan kreve å få dette gjort mye raskere? Eller er det ingen lov som gir meg rettigheter til det? Vet også at jeg må fremme krav om forsinkelsesrenter når jeg får denne etterbetalingen.

Les mer