Etterbetaling av trygd

Publisert: 06.07.2023

Jeg har fått innvilget ung uføretrygd. NAV sier at jeg må vente 10 måneder på behandling av etterbetaling for ung fordel på arbeidsavklaringspenger og etterbetaling generelt eller til årlig oppgjør neste år. Er det faktisk slik at man ikke kan kreve å få dette gjort mye raskere? Eller er det ingen lov som gir meg rettigheter til det? Vet også at jeg må fremme krav om forsinkelsesrenter når jeg får denne etterbetalingen.

Svar:

I henhold til forvaltningsloven § 11a skal forvaltningen behandle saker "uten ugrunnet opphold". Dessverre er det ofte manglende kapasitet i det offentlige og strikken for "uten ugrunnet opphold" tøyes. Når det gjelder etterbetaling etc. må det gjøres en avregning i forhold til ytelser du har fått utbetalt og hva du egentlig hadde krav på. Dette er grunnen til at det for kan gå en del tid før du får den endelige utregningen. Så dessverre må du smøre deg med tålmodighet.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: