Tvangsbehandling

Innhold

Sak mot staten etter tvangsbehandling

23. jan 2023 · spørsmål

I am writing to you because I need a lawyer since I would like to draw a lawsuit against the state for keeping me in the hospital with compulsory treatment against my will for 1,5 without a phone and access to social media. I had state-provided lawyer in the hospital, but he said that he does not have the capacity to draw a lawsuit against the state at the moment and mentioned that I need a Norwegian lawyer.

Les mer

Tvangsbehandling – regler for tvangsbehandling ved sinnslidelser

12. aug 2015 · artikkel

Tvungent psykisk helsevern kan brukes overfor personer med alvorlige sinnslidelser. Vilkårene er at det er nødvendig for å hindre at sinnslidelsen reduserer eller ødelegger pasientens muligheter for vesentlig bedring eller helbredelse, eller for å hindre vesentlig forverring. Det kan også gjennomføres tvungent psykisk helsevern hvis pasienten utgjør en fare for eget eller andres liv og […]
Les mer