Utdanning

Lurer du på noe om eksamen, spesialundervisning, lån og stipend eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.
Lurer du på noe om eksamen, spesialundervisning, lån og stipend eller lignende temaer? Du finner våre artikler om dette og mer her.

Innhold

Blir straffet for mobilbruk før skoletid

02. apr 2019 · spørsmål

Kan skolen straffe deg for å bruke mobilen før skolen? Jeg går siste året på ungdomsskolen og står nå i fare for å få nedsatt orden og oppførsel pga mobilbruk før skoletid. Jeg ankommer skolen med buss 08:15. Skolen begynner 08:30. På skolen er det mobilforbud, men kan skolen straffe meg for å bruke mobilen før skolen starter?

Les mer

Lydopptak i klassetimen

05. nov 2018 · spørsmål

Har jeg lov til å ta lydopptak i timen når læreren snakker om ting vi må kunne til prøven, for å senere kun bruke informasjonen til å øve til prøve?

Les mer

Ble nektet dagpenger under utdanning

30. aug 2018 · spørsmål

Jeg søkte på dagpenger under utdanning. Skolen var 50 % progresjon, om kvelden etter 18.00. Jeg fikk ikke dagpenger pga feil dokumentasjon fra skolen. Skolen skrev at timene ikke var obligatoriske, så jeg klaget flere ganger og saken var i trygderetten(det er 2 år siden). Avgjørelsen var det samme. Alle andre fra skolen fikk dagpenger unntatt meg. Kan jeg klage til lagmannsretten? Er det noen frist for å klage?

Les mer

Deltidsstudent og motta sykepenger?

28. aug 2018 · spørsmål

Kan man studere på deltid og samtidig motta sykepenger?

Les mer

Lov å endre opptaksregler?

09. mai 2018 · spørsmål

Da jeg gikk på videregående (2013-2016) var kravet for å komme inn på utdanningen til grunnskole lærer 3 i matte. Jeg var ferdig med matte i vg2 (2015). Men når opptaket til grunnskole lærer i 2017 ble presentert ble kravet justert til 4. Det jeg da lurer på, er om det er juridisk lovlig? I og med at når jeg hadde matte så var kravet 3, men ble oppjustert til 4 etter at jeg var ferdig. Er det lovlig at det skal felle meg?

Les mer