Universitet og høyskoler

Innhold

Tilleggslån i studiestøtte

04. jan 2024 · spørsmål

I forskriften om utdanningsstøtte står det under § 93 om "tilleggslån til forkurs eller sommerkurs i Norge". Har jeg forstått riktig, at man har rett til å få et tilleggslån på 5 346 kr per måned hele studieåret 2023-2024, så lenge man har rett til basislån (både i studieåret 2023-2024 og i det neste) og tar et forkurs sommeren 2024?

Les mer

Saksøke universitet pga forsinket praksis

18. jan 2022 · spørsmål

Jeg er en tannlegestudent. År 20/21 gikk jeg på siste året, men jeg strøk på en kjeveortopedi og pedodonti før jul. Jeg sendte en klage og ble oppringt av rådgiver og instituttsjef hvor de ba meg om å trekke klagen tilbake og å ta en konteeksamen isteden. Jeg trakk tilbake og tok konteeksamen og strøk. Men da sendte jeg inn en klage og bestod, men da har det gått 2 uker etter man har startet på eksterne praksis og jeg må gå om igjen. Kan jeg saksøke UiT?

Les mer

Tap av studierett

30. sep 2021 · spørsmål

Har kommet i en situasjon der jeg har mistet studieretten ved Oslomet i henhold til deres forskrift 4-1 om forsinkelser i studieløpet. Har dere mulighet for å hjelpe meg med en slik sak? Kan godt legge ved enkeltvedtaket jeg mottok.

Les mer

Taushetsplikt for lærere

16. des 2020 · spørsmål

En elev på en folkehøyskole fortalte linjelæreren sin i fortrolighet at han hadde røyket hasj på en skoletur. Dette er grunn for utvisning ifølge reglementet på skolen. Hadde linjelæreren taushetsplikt mtp. å fortelle det til andre i disiplinærrådet?

Les mer