Veirett

Innhold

Får ikke veirett

16. okt 2018 · spørsmål

Har regulert fire tomter, men får ikke veirett. Fra gammelt av var dette en traktorvei som alle hadde bruksrett på som hadde eiendommer i område. Etterkvart fra 1940/50 tallet ble det bygd langs vegen. To eiger har gnr/bnr på begge sider av vegen og meiner dei er grunneiere av vegen sjøl om dei ikke bygde den. Dei presiserer at vegen er privat og grunneigarane og det private veglaget som har stått bak opparbeiding, vedlikehold i alle år. Vil selvsagt betale oss inn i vegen.

Les mer

Blir nektet bruk av vei

11. sep 2018 · spørsmål

Vi kjøpte en hustomt for et par år siden. Denne ble skilt ut fra en annen tomt. Inn til disse tomtene går det en privat vei som selger opparbeidet for 40 år siden. Ene enden av denne veien krysser over en annen grunneiers tomt. Selger har hatt veirett over den tomten i 40 år. Veiretten ble inngått muntlig da selger og den andre grunneieren er i familie. Nå nekter grunneier at vi i det nye huset kan bruke veien. Selger mener at veiretten også gjelder utskilt tomt. Kan grunneier nekte oss bruk?

Les mer

Nekte kjøring til båtplass

14. jun 2018 · spørsmål

Vi har en person som har en båtplass slik at han må ned vår vei og gjennom vårt tun, samt en parkeringsplass som er angitt et annet sted. I mange år har han kjørt hele veien ned til båtplassen og parkert der. Vi er nye eiere og ønsker at han skal bruke den angitte parkeringsplassen som er tinglyst. Kan vi nekte han å kjøre hele veien ned? Det står kun om båtplass og parkering i heftelsen, ikke noe om veirett. Og er ikke tinglyste avtaler med forrige eier gyldig?

Les mer

Veirett til ny vei

07. jun 2018 · spørsmål

Vi kjøpte en liten hytte (40 kvm) + tomt (750 kvm) for 4 år siden. Eiendommen ligger mellom to store eiendommer der det kun er adgang til vår hytte fra den ene eiendommen. Frem til nå har vi benyttet privat vei opp til 50 meter fra hytten, parkert bil (mot avgift til grunneier på 3000,- i året) og gått over grunneiers mark. Vi har fra gammelt av veirett til hytten (fra 1952). Nå skal grunneier lage ny vei - har vi da anledning til å videreføre egen privat vei med parkering til vår hytte?

Les mer

Nabo nekter oss å utbedre vei

07. jun 2018 · spørsmål

Vi har nettopp kjøpt en eiendom med tinglyst vegrett over en annen eiendom. Den eksisterende veien er i så dårlig forfatning at den må bygges opp fra grunnen av skal den bli kjørbar igjen (har ikke blitt brukt på 15 år). Eieren av eiendommen opplyser at den veien som var der var så smal at den ikke var farbar med ‘’dagens brede biler’’ samtidig nekter han oss å bygge opp igjen veien til dagens standard slik at utrykningskjøretøy, brøyting og renovasjon etc får bredde nok. Kan han lovlig nekte det?

Les mer

Veilag krever betaling for vei som ikke brukes

04. jun 2018 · spørsmål

Jeg er skogeier med veirett fram til min skog. Skogen blir ikke drevet aktivt, og jeg bruker derfor ikke veien. Et nyoppstartet veilag sier at om jeg ikke blir medlem i veilaget, og betaler innskudd og årlig avgift for veien, må jeg fraskrive meg veirett for motorisert ferdsel på denne veien. Kan de med loven i hånd kreve noe slikt?

Les mer

Hvem eier parkeringsplassen?

29. mai 2018 · spørsmål

I følge Statens Kartverk er min eiendom 1070 m2. Naboen har innkjørsel og en liten parkeringsplass over min eiendom. Jeg har gått ut ifra at dette er min eiendom og ønsker å benytte parkeringsplassen. I grunnboksutskriften fant jeg ett målebrev fra 1980 for en parsell på 24 m2 som samsvarer med innkjørsel/parkering hvor det står at den skal sammenføyes med naboeiendommen. Dette er ikke oppdatert hos kartverket. Er målebrevet bevis for at handelen ble gjennomført, eller eier jeg fremdeles parsellen?

Les mer

Definisjon av adkomstvei

22. mai 2018 · spørsmål

Er det noen bestemt definisjon av adkomstvei til bolig? Vi er i dialog med utbygger for å få avklart hva som skal asfalteres og ikke. I kontrakten vår står det "adkomstvei og parkeringsplasser asfalteres".

Les mer

Kan medeiere av privat vei påvirke byggesøknadens behandling?

08. mai 2018 · spørsmål

Er i en byggesaksprosess. Bor på en privat vei. Kan naboer som er medeiere av vei påvirke byggesøknadens behandling? Kan naboer nekte bruk av veien til tung byggetrafikk og evt trafikk fra nye naboer?

Les mer

Vil at nabo skal opparbeide ny vei

08. mai 2018 · spørsmål

Vår privatvei, fra fylkesveien inn til to naboeiendommer går gjennom vårt gårdstun (småbruk). Veirett for nabo er ikke tinglyst. Vi vil ikke ha gjennomkjøring på gårdstunet, og vil tilby naboene noe av vår tomt gratis slik at de kan opparbeide ny vei. Ca 200 og betales av naboen selv. Så lenge vi tilbyr dette, kan vi kreve at de opparbeider ny vei? Deres bruk over tunet er stor ulempe for oss og mye slitasje på vei og tun. Hva sier loven?

Les mer

Uenighet om trær gjerde og veirett i nabokonflikter

02. mai 2016 · artikkel

De klassiske nabokonfliktene om trær handler om høyden på trærne, og om de kan kreves hugget fordi de skygger for sol eller utsikt. Grannelovas generelle bestemmelser om hva som er akseptabelt i et naboforhold, gjelder også når det oppstår strid om trær på nabotomter. I tillegg sier grannelovas §3 noe om trær spesielt. Som et utgangspunkt er […]
Les mer