Advokat
Telefon: 64 84 00 20
Mobil: 93 42 79 28
Fax: 64 84 00 39

Besøksadresse:
Storgata 36
2000 LILLESTRØM

Postadresse:
Storgata 36
2000 LILLESTRØM

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Estland

Tilleggsopplysninger:

Høy kompetanse innen selskapsrett, derunder restruktureringer, kjøp og salg av virksomheter med kombinasjonen selskapsrett og skatterett, fusjoner, fisjoner m.m.

Fast eiendoms rettsforhold.

Jobber mye med arbeidsrettslige forhold.

Voldgiftsdommerkompetanse