Advokat
Bevilling siden 1986

Besøksadresse:
Dokkveien 1

Postadresse:
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Fusjoner og oppkjøp (M& A), selskaps- og transaksjonsrett, verdipapir- og børsrett. Møterett for Høyesterett.