Advokat

Besøksadresse:
Parkveien 55
0256 OSLO

Postadresse:
Postboks 1938 Vika
0125 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Fransk, Italiensk

Landkunnskap

Belgia, Frankrike, Italia, Luxembourg, Storbritannia, Sveits