Bernt Olav Steinland

Advokatfirmaet Selmer AS
Bevilling siden 2005

Besøksadresse:
Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo

Postadresse:
Postboks 1324 Vika
0112 OSLO

Spesialområder

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Danmark, Storbritannia, Sverige