Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Frida Elisabet Erstein

Advokat Thor Bache-Wiig

Kontakt meg for en gratis og uforpliktende vurdering av hvordan jeg kan hjelpe deg i saken.

Therese Fuglemsmo

Adnor Advokat AS

Therese Fuglemsmo har tidligere arbeidet ved Eierskapsenheten, avdeling lovforvaltning i Trondheim kommune og ved Felles enhet for utlending og forvaltning ved Trøndelag politidistrikt. Hun arbeider i dag som advokat i Adnor Advokat AS med rådgivning og tvisteløsning for privatpersoner og næringslivet innenfor flere rettsområder. Eksempler på fagfelt er selskapsrett, forvaltningsrett, vegtrafikkrett og førerkortsaker, kjøpsrett og inndrivelse av pengekrav.

Leif Petter Madsen

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Spesialområder:

Omfattende erfaring innen konkursbehandling som bostyrer eller rådgiver for selskaper i insolvenslignende situasjoner.Bistår ofte banker og leverandører til seskaper i økonomiske vanskeligheter. Har jevnlig prosederert saker med kontraktsrettslige og/eller selskapsrettslige problemstillinger. Min praksis omfatter kjøp og salg av forretningseiendom og prosessoppdrag innen fast eiendoms rettsforhold. I de senere år har jeg også påtatt meg en del styreoppdrag. WR har representanter i Kina,Japan,Singapore og UK

Rudi Mikal Christensen

Advokatfirmaet Finn AS

Omfattende erfaring med kjøp og salg av virksomheter, samt gjennomføring av fisjons- og fusjonsprosesser. Også betydelige erfaringer i internasjonale transaksjoner og forretningsforhold. Sertifisert voldgiftsdommer fra Danske advokater. Erfaring fra flere omfattende prosesser for ordinære domstoler og voldgiftsrett, samt straffesaker om økonomisk kriminalitet.

Fredrik Astrup Borch

Langseth Advokatfirma DA

Advokat siden 1989. Tidligere partner i Advokatfirmaet Selmer DA.
Borch har i stor utstrekning arbeidet med:
- Forretningsjuridiske spørsmål tilknyttet aksjeselskaper og personlige foretak, selskapsrett og kontraktsrett, selskapsetableringer, kjøp og salg av virksomheter, mv. Erfaring som styreleder/styremedlem.
- Fast eiendom, bl a kjøp og salg, mangelssaker, eiendomsutvikling, reguleringsspørsmål og leieforhold.
- Konkurs- og gjeldssaker, 15 års erfaring som bostyrer.
- Arbeidsrettslige spørsmål