Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Martin Wikborg

Advokatfirmaet Magnus Legal AS

Spesialist i SKATTERETT - herunder norsk og internasjonal skatterett, utflytting fra Norge og bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge, både i forhold til selskaper og personer.

Jarle Edler

Bing Hodneland Advokatselskap DA

særskilt kompetanse; 1. fast eiendom og entrepriserettslige problemer; kjøp/salg, leiekontrakter, byggekontrakter (inkl forbrukeravtaler), parters rettigehter og forpliktelser, tvisteløsning 2. selskapsrettslige problemer; valg av selskapsform, selskapsstiftelse, samarbeidsavtaler/aksjonæravtaler, kjøp/slag av virksomhet, styreansvar, aksjonærers rettigheter/plikter, avvikling og oppløsning 3. generell kontraktsrett, inkl franchiserett og agenturvirksomhet, kontraktinngåelse, oppfyllelse og tvisteløsning

Steinar Fretheim

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

Erfaren toppleder og advokat med omfattende erfaring fra kapitalmarkedene og fornybarindustrien. CEO, COO, CFO og CLO i alt fra oppstartsselskaper til noterte virksomheter, med bred internasjonal erfaring etter å ha jobbet i 7 land. Omfattende kunnskap om Fintech og solenergi, spesielt sourcing, funding, M&A og asset management. Fordypning i skatte-, selskaps- og finansmarkedsrett, IT-relaterte rettsområder samt offentlig anskaffelser og internasjonal voldgift. Meget gode engelsk- og tyskferdigheter.

Odd Bovim

Ryger Advokatfirma AS Bergen

Jeg har bred erfaring innen konkurs- og dødsbo og vil kunne bistå i forbindelse med privat skifte av dødsbo eller i forbindelse med konkursbehandling/tvister, samt ved skifte av felleseie mellom ektefeller og deling mellom samboere.
Har også betydelig kompetanse innen pengekrav/inndrivelse. Kompetent innen skatt, avgift og selskapsrett, samt rettsforhold knyttet til prosedyre og fast eiendom. Spesialisert i arbeidsrett og helserett fra UiB.

Alf-Erik Jentoft

Ryger Advokatfirma AS Bergen

Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS har ca. 80 ansatte og har avdelinger i Oslo, Bergen, Stavanger og Halden.

Firmaet er totalleverandør av juridiske tjenester, med hovedvekt på det forretningsjuridiske området, særlig innen fast eiendom, entreprise, transaksjoner, restrukturering og tvisteløsning.

Mine spesialområder er kontraktsrett, fast eiendom, selskapsrett, konkurs/ restrukturering, tvangsfullbyrdelse og arverett.

Thomas Reinholdt

Reinholdt Advokatfirma AS

Jurist og siviløkonom med lang erfaring i næringslivet.

Tilbyr bistand innenfor en rekke rettsområder:
- Forretningsjus
- Eiendom
- Familie og Arv
- Arbeidsrett

Erik Rosen

Advokatfirmaet NOVA DA

Spesialområder:

Forretningsadvokat med erfaring fra ledelse av bedrifter. Spesialområde innen jussen er kontraktsrett og selskapsrett, spesielt i relasjon til teknologibedrifter.

// Interims leder ved omstrukturering (bytte av leder/ledergruppe)
// Styreleder i flere teknologibedrifter
// Rådgiver ved kapitalinnhenting og kjøp og salg av virksomhet.