Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Ole Johan Aulie

Advokatfirma Petrolex DA

Master of Laws, University of Texas at Austin.
Kompetanse innen olje- og energirett, nasjonal som internasjonal.
Kompetanse innen internasjonal rett.
Kompetanse innen transportrett, særlig sjørett.

Sverre Lilleng

Nordia Law Advokatfirma AS

Erfaren prosedyreadvokat med bakgrunn fra Økokrim, børsmarkedene og gransking. Compliance. GDPR. Mer informasjon: https://lynx.law/menneskene/sverre-lilleng/.

Heine Tvilde

Advokat Heine Tvilde

Advokatpraksis frå 1990. Forretningsadvokat for små og mellomstore bedrifter. Spesialfag i odels- og vassdragsrett, og har m.a. forhandla ein del småkraftverkskontrakter for grunneigarar.