Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Jarle Edler

Bing Hodneland Advokatselskap da

særskilt kompetanse; 1. fast eiendom og entrepriserettslige problemer; kjøp/salg, leiekontrakter, byggekontrakter (inkl forbrukeravtaler), parters rettigehter og forpliktelser, tvisteløsning 2. selskapsrettslige problemer; valg av selskapsform, selskapsstiftelse, samarbeidsavtaler/aksjonæravtaler, kjøp/slag av virksomhet, styreansvar, aksjonærers rettigheter/plikter, avvikling og oppløsning 3. generell kontraktsrett, inkl franchiserett og agenturvirksomhet, kontraktinngåelse, oppfyllelse og tvisteløsning

Endre Revheim

Advokatfirma Mjaaseth Revheim Co DA

Advokat Revheim arbeider særlig innenfor følgende rettsområder:

•Arv, generasjons- og dødsboskifte
•Arbeidstvister
•Eiendom
•Generell forretningsjus
•Kontraktsrett
•Overdragelse av aksjer, virksomhet og næringseiendom, herunder due dilligence
•Omorganiseringer, fusjoner og fisjoner
•Selskapsrett
•Skatterett

Laila Kristjansson

Advokatfirmaet Magnus Legal AS

Forretningsadvokat med hovedfokus på selskapsrett, kontraktsrett og arbeidsrett. Spesialkompetanse på transaksjonsjuss (fusjoner, fisjoner og omdanninger).

Tom H. Glosimot

Glosimot & Co Advokatfirma AS

Har dessuten bred erfaring innen Luftfarts rett. Registrering og finansiering av luftfartøy som rådgiver for eiere og leiere av luftfartøy.

Fredrik Undheim

Advokat Fredrik Undheim

Jeg driver også med bobehandling i konkurser, og kan tilby bistand i forhold til oppbudsbegjæring og andre konkursrettslige problemestillinger.

Thorleif Bruland

Advokatfirmaet Bruland og Farstad AS

Utdannet Advokat, siviløkonom og Master of Business Administration. Kurs i advokatmegling og voldgift.

Bjørn Robert Antonsen

Advokatfirmaet Grindstad & CO ANS

Særskilt kompetanse innen arbeidsrett, fast eiendom, straff og bistand, transportrett; lov om veifraktavtaler, cmr, samt tvister om tyngre kjøretøy.