Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Åse Britt Olafsen

Advokatfirma Olafsen AS

Særskilt kompetanse innen arbeidsrett, offentlig rett og alm. jus for privat næringsliv. Forhandlinger og prosedyre for domstolene.

Heine Tvilde

Advokat Heine Tvilde

Advokatpraksis frå 1990. Forretningsadvokat for små og mellomstore bedrifter. Spesialfag i odels- og vassdragsrett, og har m.a. forhandla ein del småkraftverkskontrakter for grunneigarar.

Martin Wikborg

Advokatfirmaet Magnus Legal AS

Spesialist i SKATTERETT - herunder norsk og internasjonal skatterett, utflytting fra Norge og bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge, både i forhold til selskaper og personer.

Yngve Andersen

Advokatfirma Wigemyr & Co DA

Spesialkompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, bygg- og entrepriserett og prosedyre for domstolene.