Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Roald Angelfoss

Advokatfirmaet Kyrre ANS

Konkurs og gjeldsforhandling benyttet bostyrer for 3 lokale domstoler. Bistår også i tvister mot konkursbo.

Birthe Maria Eriksen

ADI Advokater AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2001

Løsningsorientert advokat med spesialisering innen særlig arbeidsrett, varsling og personvern. Arbeider i skjæringspunktet mellom juss og psykologi. Utstrakt kurs- og foredragsvirksomhet. Er også førsteamanuensis II ved BI og underviser i arbeidsrett, forretningsjuss samt granskning og økonomisk kriminalitet.

Knut Lyngtveit

Advokatfirmaet Lyngtveit & Co DA

Faglig leder for Meglerforum AS, Nedre Slottsgate 7 i Oslo. Kjerneområdet er kjøp/salg/utleie av forretningsbygg/lokaler.

Ivar Amundsen

Amundsen Advokatfirma AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2005

Advokat Ivar Amundsen bistår privatpersoner, virksomheter og offentlig sektor med rådgivning, klagesaker og rettsprosesser på områdene skatt og merverdiavgift. Han er spesialisert, og har 18 års praksis som advokat/rådgiver, på disse områdene.

Amundsen har dessuten bred juridisk erfaring. For eksempel innen områdene selskapsrett, fast eiendom (bolig, hytte, tomteareal, utviklingsprosjekter mv.), pengekrav (innfordring) og alm. kontraktsrett (bil, båt, motorsykkel mv.).

Leif Petter Madsen

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Spesialområder:

Omfattende erfaring innen konkursbehandling som bostyrer eller rådgiver for selskaper i insolvenslignende situasjoner.Bistår ofte banker og leverandører til seskaper i økonomiske vanskeligheter. Har jevnlig prosederert saker med kontraktsrettslige og/eller selskapsrettslige problemstillinger. Min praksis omfatter kjøp og salg av forretningseiendom og prosessoppdrag innen fast eiendoms rettsforhold. I de senere år har jeg også påtatt meg en del styreoppdrag. WR har representanter i Kina,Japan,Singapore og UK