Advokat
Telefon: 21 09 59 95
Mobil: 93 61 77 88
Fax: 21 09 59 96

Besøksadresse:
C.J. Hambros Plass 2 (Bygg D)
0164 OSLO

Postadresse:
Postboks 6808 St.Olavs plass
0130 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Islandsk