Advokat
Bevilling siden 1993
Telefon: 23 10 30 00
Mobil: 93 04 39 99
Fax: 23 10 30 01

Besøksadresse:
Roald Amundsens gate 6, Oslo

Postadresse:
Postboks 1807 Vika
0123 OSLO

Spesialområder

Språkkunnskap

Engelsk, Tysk

Tilleggsopplysninger:

Forretningsadvokat med erfaring fra ledelse av bedrifter.

# Styreleder i flere teknologibedrifter.
# Prosessrådgiver ved kapitalinnhenting og kjøp og salg av virksomhet, herunder forberedelser til slike transaksjoner.

Spesialområde innen jussen er kontraktsrett og selskapsrett, spesielt i relasjon til teknologibedrifter og inklusiv "life science".