Bevilling siden 2009

Besøksadresse:
Dronning Eufemiasgt 8
0150 OSLO

Postadresse:
Postboks 748 Sentrum
0106 OSLO

Spesialområder

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Spesialkompetanse innen rådgivning og strukturering knyttet til all type indirekte beskatning, herunder merverdiavgift, toll og særavgifter. Har særkompetanse på internasjonale avgiftsforhold og er leder av dette forretningsområdet i PwC Norge.