Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Veronica Lorentzen Drivstuen

Advokat Veronica L. Drivstuen AS

Har jobbet 1 1/2 år i Forbrukerrådet. Har vært medlem av Boligtvistnemnda i 1 1/2 år. Medlem av Forbrukerklageutvalget.

Einar Heiberg

Bull & Co Advokatfirma AS

Vesentlige arbeidsområder er skatt-avgift, selskapsrett, arbeidsrett, generell kontraktsrett og prosedyre for de alminnelige domstoler og voldgiftrett. Påtar seg oppdrag som voldgiftsdommer.

Lasse Solberg

Advokatfirmaet Judicium DA

Har for øvrig bred organisasjonserfaring fra blant annet politiske verv og styreverv i private foretak.

Kjartan Hjorteland

Hjorteland Advokat- og Rådgivningstjenester AS

Som advokat, siv. øk., siv. ing. og basert på opparbeidet erfaring har jeg en sterk evne til å sette bedriftsmessige mål og visjoner på et godt faglig fundament, samt også muligheten til å være med på operasjonaliseringen i henhold de satte mål.