Trond-André Ottøy Salte

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Jeg har mastergraden min i rettsvitenskap ved UiB. Jeg har spesialisering innen arbeids-, selskaps- og skatterett (120 sp). Studiet ble gjennomført ved siden av jobb.

Våren 2020 skrev jeg en stor masteroppgave om adgangen til å inngå og gjøre gjeldende konkurransebegrensende avtaler i arbeidsavtaleforhold. Den finnes her: http://bora.uib.no/handle/1956/24005

Har siden 2021 arbeidet i Advokatfirmaet PwC.

Hilde Annette Skougstad Gamkinn

RSM Advokatfirma AS

Spesialområder:

Hilde Annette Gamkinn er spesialisert innen skatte- og selskapsrett, med særlig fokus på nasjonal bedriftsskatterett, rentebegrensningsreglene, skattemodeller og skattemessig innbetalt kapital. Videre har hun spesialisering i omgåelsesnormen opp mot OECD-modellavtalen og kommentarene, samt en særskilt interesse for digitalisering, herunder regulering av plattformselskaper som Facebook og Amazon og skattlegging av digitale tjenester.

Ane-Ingeborg Bakken-Simsø

RSM Advokatfirma AS avd Bergen

Spesialområder:

Ane-Ingeborg er spesialisert innen skatte- og selskapsrett, med særlig fokus på nasjonal og internasjonal bedriftsskatterett, internprising, kreditfradrag, SkatteFUNN og eiendomsskatt. Ane-Ingeborg har også spesialisering i kontraktsrett og immaterialrett, herunder design- og patentrett, varemerkerett og opphavsrett.

Utover master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, har Ane-Ingeborg også en bachelor i ledelse og økonomi fra Universitetet i Stavanger og Copenhagen Business School.