Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Morten Haugen

Rime Advokatfirma DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1992

Mangeårig erfaring som rådgiver, bostyrer og leder av gjeldsforhandlinger i forbindelse med konkurs, tvangsoppløsning, tvangsavvikling, gjeldssaker og økonomisk restrukturering.

Antonio Holstad

Brækhus Advokatfirma DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2007

Utstasjonering av ansatte, bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge, internasjonal skatt og trygd, arbeidsrett, kontrakter mv.