Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Anthony Christopher Caffrey

Advokatfirmaet Legalis AS

Spesialområder:

Jeg er jurist fra Universitetet i Oslo i 2006, og har femten års erfaring som jurist fra blant annet NAV, Skatteetaten, Revisorforeningen, Regnskap Norge og Advokatfirmaet Advisio. Jeg er etterutdannet med en Master of Business Administration.

Jeg bistår primært innen trygd, arv/skifte, personskatt, strafferett og forvaltningsrett.

Morten Berg

Advokatfirmaet NOVA DA

Morten Berg har erfaring fra offentlig forvaltning, undervisning, domstolene og påtalemyndigheten, og har i perioden 1998 - 2016 vært tingrettsdommer i Nord-Troms tingrett.
Spesielle kompetanseområder er kontrakter, arbeidsrett, insolvens og restrukturering, selskaper og stiftelser, og prosess for domstolene.

André Standberg

Mazars Legal Advokater AS

25 års erfaring innen fast eiendoms rettsforhold, herunder selskapsrett, eiendomstransaksjoner, avtale- og kontraktsrett, tingsrett, plan- og bygningsrett og husleie. Omfattende erfaring med tvisteløsning og prosedyre. Erfaring som megler. Yter bistand til alle aktører i eiendomsbransjen, særlig eiendomsutviklere, byggherrer, entreprenører/håndverkere, sameier, eierseksjonssameier, borettslag og utleiere.
Legal 500: “Excellent knowledge in the real estate and housing sector”, “Excellent problem-solver”