Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Bård Erlend Hansen

Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS

Spesialområder:

Jeg har lang og bred erfaring som advokat, og har særskilt kompetanse innenfor skatterett og selskapsrett. Jeg bistår privatpersoner og bedrifter med alle skattespørsmål, også i internasjonale forhold. Jeg bistår i saker overfor skattemyndighetene, både i den administrative klagebehandlingen og ved prosedyre for de alminnelige domstoler.

Jeg jobber også innen selskapsrett, og bistår blant annet ved etablering av virksomhet, omdanning, generasjonsskifter, egenkapitaltransaksjoner og andre transaksjoner.

Ole Morten Husmo

Advokat Ole Morten Husmo AS

Jeg har bred erfaring fra styrearbeid i aksjeselskaper og andelslag.

Sverre Hveding

Advokatfirmaet Selmer AS

Særlig kompetanse innenfor strukturering av transaksjoner så som reorganiseringer, oppkjøp, salg og sammenslåing av virksomhet.

Erik Fekete

Ad ARMA Advokatfirma AS

Forretningsadvokat med master i strategisk ledelse (MBA) med norsk og engelsk advokatbevilling. Autorisert megler (2000).

Carl Bore

Dalan Advokatfirma DA

Carl Bore er spesialist på forretningsjuss og prosedyre for domstolene. Han ble uteksaminert med beste karakter og har bred erfaring med prosedyre og rådgivning innen forretningsjus, herunder kontraktsrett, arbeidsrett, eiendom, selskapsrett, verdipapirhandel, granskning samt kontraktsforhandlinger. Innen mediejuss dekkes særlig ytringsfrihet, injurier og personvern. Han har prosedert de tre siste høyesterettssakene om ytringsfrihet og injurier og er trolig Norges beste advokat på feltet.

Trond-André Ottøy Salte

Advokatfirmaet Vialto Partners AS

Har siden 2021 arbeidet bredt med forretningsjuridiske problemstillinger i Advokatfirmaet PwC. Særlig innen internasjonal personbeskatning.

Jeg har mastergraden min i rettsvitenskap ved UiB. Jeg har spesialisering innen arbeids-, selskaps- og skatterett (120 sp). Studiet ble gjennomført ved siden av jobb.

Våren 2020 skrev jeg en stor masteroppgave om adgangen til å inngå og gjøre gjeldende konkurransebegrensende avtaler i arbeidsavtaleforhold. Den finnes her: http://bora.uib.no/handle/1956/24005