Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Monica Malm

Malm Advokatfirma

Jeg bistår personer typisk i saker knyttet til arbeidsrett, skiftesaker, kontrakter, kjøp og salg av eiendom mv. I tillegg bistår jeg mindre virksomheter med rådgivning knyttet til kontraktsrett , skatteforhold, og alle problemstillinger relatert til arbeidstakere, herunder skatt, ansettelseskontrakter, arbeidsgiveravgift, utestasjonering av ansatte, og arbeidsrett generelt.

Arild Vestengen

Deloitte Advokatfirma AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2005

Spesialkompetanse innen norsk nærings- og selskapsbeskatning, herunder fusjon, fisjon, omdannelse og øvrig omorganisering av virksomhet. Arbeider spesielt mye med tilpasninger til skattereformen 2004-2006

Sverre Olaf Simonsen

Advokat Sverre O. Simonsen

Betalingproblemer for bedrifter. Insolvensbehandling og konkurs