Håkon Kristian Solberg

Deloitte Advokatfirma AS
Bevilling siden 2017
Telefon: 23 27 90 00
Mobil: 40 21 60 95
Fax: 23 27 96 01

Besøksadresse:
Dronning Eufemias gate 14
0191 OSLO

Postadresse:
Postboks 221 Sentrum
0103 OSLO

Spesialområder