Advokat
Telefon: 22 94 18 00
Mobil: 98 65 70 09
Fax: 22 94 18 01

Postadresse:
Beddingen 8
0250 OSLO

Spesialområder

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Forretningsadvokat med hovedfokus på offentlige anskaffelser og personvern. Jobber hovedsakelig med løpende juridisk og strategisk rådgivning, men tar også prosessoppdrag for de ordinære domstolene, herunder begjæringer om midlertidig forføyning.