Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Terje Bjørndahl

SANDS Advokatfirma DA

Spesialområder:

Selskapsrett, transaksjoner, kontraktsrett, offentlige anskaffelser, insolvens og restrukturering

Lasse Ødegaard

Advokatfirmaet Berngaard AS

Mine kompetanseområder er rådgivning innenfor generell forretningsjus, arbeidsforhold, entreprise, fast eiendom og IKT, samt prosedyre innenfor disse områdene.

Einar Christie Ellingsen

Mazars Legal Advokater AS

Jeg har bred juridisk erfaring fra privat og offentlig sektor, både i Norge og internasjonalt. Jeg arbeider i dag med rådgivning innen fast eiendom og entreprise, og mer generell kontraktsrett. Videre bistår jeg virksomheter med å etterleve et stadig mer komplekst og omfattende regelverk i Norge og internasjonalt (Compliance), spesielt innen: personvern, arbeidsrett, varsling, HMS, konkurranserett og offentlige anskaffelser. Jeg har utstrakt erfaring med granskinger i privat og offentlig sektor.

Lise M. Østensjø Waage

Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund AS

Jobber hovedsakelig med forretningsjuss, herunder næringseiendom, eiendomsutvikling, kontraktsrett og personvern.
Jobber også som bostyrer i konkursboer for Haugaland og Sunnhordland tingrett og tar oppdrag som personvernombud.

Anders Venemyr

Advokatfirma Compliancepartner AS/ v Sandvika Advokatkontor DA

AV arbeider som forretningsadvokat, med særlig fokus på antikorrupsjons- og compliancerådgivning. Han har også gjennomført en rekke granskinger, særlig ifm varslingsoppdrag.
Videre har han også arbeidet som konsernadvokat og linjeansvarlig i kommersielle virksomheter. Han har flere klienter, (organisasjoner m.m.) hvor det gis løpende bistand og rådgivning om antikorrupsjon/compliance/konkurranse/miljørettslige forhold. I tillegg gis det bistand om IKT kriminalitet og personvern.