Lars Baklund

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2001

Særskilt kompetanse innenfor fast eiendomsrettsforhold (ikke bygninger), herunder tingsrett, ekspropriasjon og tomtefeste. I tillegg særskilt kompetanse innenfor inngåelse og oppfølgning av IT kontrakter (software).

Tom Solberg

Pretor Advokat AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2000

Pretor Advokat AS er en ledende leverandør av forretningsjuridisk bistand til næringslivet i Midt-Norge. For nærmere informasjon om Pretor og våre fagområder, se www.pretor.no, kontakt pretor@pretor.no, eller ring oss på tlf +47 73 87 81 00.

Hogne Ørjar Sandanger

Sandanger Advokatfirma DA

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2002

Arbeidsområder:
Selskapsrett, transaksjoner, konkurs og gjeldsforhandling, fast eiendom, kontrakter, forhandlinger, tvisteløsning og prosedyre.

Se mer info på: www.sandco.no

Kjell Steffner

LYNX Advokatfirma DA

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2000

Spesialområder:

Jeg arbeider først og fremst med kontraktsrett, forhandlinger, offentlige anskaffelser og personvern. Jeg har særskilt bransjekompetanse innen IKT og dessuten god forståelse for teknologi, prosjektmetodikk og strategi.

Mats Jonatan Iversen Stenmark

Fend advokatfirma DA

Advokat med hovedfokus på å tilby spesialisert bistand innen antikorrupsjon, økonomisk kriminalitet og sivil- og strafferettslig prosedyre. Tilbyr i tillegg alminnelig forretningsjuridisk rådgivning.

Kyrre Eggen

Advokatfirmaet CLP DA

Medierett, ytringsfrihet, ærekrenkelser, privatliv, personvernlovgivning, rasediskriminering, pornografi, opphavsrett, kringkastingsrett, regulering av Internett og e-handel.