Kenneth Norum

Advokat Norum AS

Mer utfyllende informasjon kan leses på www.norum.law.

Hilde Annette Skougstad Gamkinn

RSM Advokatfirma AS

Spesialområder:

Hilde Annette Gamkinn er spesialisert innen skatte- og selskapsrett, med særlig fokus på nasjonal bedriftsskatterett, rentebegrensningsreglene, skattemodeller og skattemessig innbetalt kapital. Videre har hun spesialisering i omgåelsesnormen opp mot OECD-modellavtalen og kommentarene, samt en særskilt interesse for digitalisering, herunder regulering av plattformselskaper som Facebook og Amazon og skattlegging av digitale tjenester.

Even Tukun

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2020

Even sin kjernekompetanse er konkurranserett, sektorspesifikk konkurranseregulering og konkurranseøkonomi. Han er utdannet jurist og siviløkonom. For Advokatfirmaet PwC AS arbeider Even særlig med konkurranse-, statsstøtte-, energi-, finans og personvernregulering.

Even har også 11 års erfaring fra Konkurransetilsynet og fire års erfaring fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.