Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Tor Anthon Christiansen

SANDS Advokatfirma DA

Christiansen er tilknyttet firmaets avdelinger for hhv. bygg og anlegg og arbeidsliv, og arbeider i hovedsak med entreprisekontrakter, fast eiendom, offentlige anskaffelser, plan- og bygningsrett, kontrakter, arbeidsrett, erstatning og prosedyre for domstolene. Christiansen har bakgrunn som dommerflm./kst. tingrettsdommer, og har erfaring som voldgiftsdommer.

Bjørn I. Christie Østberg

Advokatfirmaet Østberg AS

Vårt firma har bred kompetanse innenfor alle felter av arve- og familieretten. Vi har en særlig satsing i forhold til saker om barenfordeling, hvor barna skal bo og samværsavtaler.
Firmaets ansatte har bred erfaring innenfor ledelse, kommunikasjon, forhandlinger og mekling.
Vi har også advokatmeklingskompetanse.
Vi har videre særskilt kompetanse i saker etter barnevernloven.

Vi håndterer vider mange tvister etter naboloven. Saker innenfor fast eiendom, herunder mangelssaker og reklamasjonssaker.
Vi har håndtert en rekke saker og tvister i relasjon til borettslag og eierseksjonssameier.

Vi har videre bred erfaring innenfor saker etter arbeidsmiljøloven, hvor vi representerer så vel arbeidsgivere som ansatte.

Vi har videre særsklit kompetanse innefor kontraktsrett - It- kontrakter, petroliumskontrakter, internasjonale kontrakter, leiekontrakter mv.

Internasjonal privatrett.

Menneskerettigheter.

Invandrerrett -herunder særlig saker om familieinnvandring, arbeids- og oppholdstillatelser

Thomas Abrahamsen

Advokatfirmaet Thommessen AS

-Kontrakter innen olje- og gassindustrien
-Oppkjøp, virksomhetsoverdragelser, fusjoner/fisjoner, emisjoner mm
-Tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer
-Due diligence
-Styrearbeid
-Mellommansavtaler (agent-, franchise, distribusjonsavtaler)
-Insolvens/restrukturering


Inga Kaasen

TAX & Legal Advokatfirma DA

EU/EØS-rett
Næringsmiddeljuss
Bioteknologi
Patentrett
Arbeidstakeroppfinnelser
Offentlige anskaffelser
Forskningsetikk(Forskningsjuss
Dr Philos i molekylær biologi