Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Liv Randi Dobloug

Advokatfirmaet Campbell & Co AS

Jeg har kompetanse innenfor feltet immateriell rett og kontraktsrett i tillegg til det som fremkommer av den øvrige registreringen.

Olav Marius Øyehaug

Advokat Øyehaug AS

Mitt firmas hovedfokus er på konfliktløsning og rådgivning innenfor fagområdene kontraktsrett, erstatningsrett og annen forretningsjuss, herunder arbeidsrett.

Jeg har skrevet boken "Unngå fellene ved boligkjøp", og bistår parter ved kjøp/ salg og i tvister vedrørende fast eiendom.

Firmaets ambisjon er å tilby advokattjenester med samme eller bedre kvalitet og service som de store firmaene i Oslo til konkurransedyktige priser.