Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Tom Solberg

Pretor Advokat AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2000

Pretor Advokat AS er en ledende leverandør av forretningsjuridisk bistand til næringslivet i Midt-Norge. For nærmere informasjon om Pretor og våre fagområder, se www.pretor.no, kontakt pretor@pretor.no, eller ring oss på tlf +47 73 87 81 00.

Jarle Edler

Bing Hodneland Advokatselskap DA

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1999

særskilt kompetanse; 1. fast eiendom og entrepriserettslige problemer; kjøp/salg, leiekontrakter, byggekontrakter (inkl forbrukeravtaler), parters rettigehter og forpliktelser, tvisteløsning 2. selskapsrettslige problemer; valg av selskapsform, selskapsstiftelse, samarbeidsavtaler/aksjonæravtaler, kjøp/slag av virksomhet, styreansvar, aksjonærers rettigheter/plikter, avvikling og oppløsning 3. generell kontraktsrett, inkl franchiserett og agenturvirksomhet, kontraktinngåelse, oppfyllelse og tvisteløsning

David Brambani

Advokatfirmaet Schjødt AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2003

https://www.schjodt.no/medarbeidere/david-sarsten-brambani/

Terje Bjørndahl

SANDS Advokatfirma DA

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2001

Spesialområder:

Selskapsrett, transaksjoner, kontraktsrett, offentlige anskaffelser, insolvens og restrukturering