Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Johan Gran

Advokat Johan Gran

Lang erfaring med offentlig anskaffelsesrett, IKT kjøps-og utviklingskontrakter og forhandlinger.

Hedda Emilie Bratt

Advokatfirmaet Berngaard AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 2020

Forretningsadvokat med hovedfokus på offentlige anskaffelser og personvern. Jobber hovedsakelig med løpende juridisk og strategisk rådgivning, men tar også prosessoppdrag for de ordinære domstolene, herunder begjæringer om midlertidig forføyning.