Advokat
Bevilling siden 2000
Telefon: 24 15 90 00
Mobil: 91 78 64 79
Fax: 24 15 90 01

Besøksadresse:
Karl Johans gate 27
0160 OSLO

Postadresse:
Postboks 1789 Vika
0122 OSLO

Spesialområder

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk