Hilde Annette Skougstad Gamkinn

KPMG Law Advokatfirma AS
Advokat
Telefon: 04063
Mobil: 97 16 06 47
Fax: 21 09 29 42

Besøksadresse:
Sørkedalsveien 6

Postadresse:
Postboks 7000 Majorstuen
0306 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Storbritannia

Tilleggsopplysninger:

Hilde Annette Gamkinn er spesialisert innen selskaps- og skatterett, med særlig fokus på nasjonal bedriftsskatterett, skattemodeller og skattemessig innbetalt kapital. Videre har hun spesialisering i omgåelsesnormen opp mot OECD-modellavtalen og kommentarene.