Hilde Annette Skougstad Gamkinn

RSM Advokatfirma AS
Telefon: 23 11 42 00
Mobil: 97 16 06 47
Fax: 23 11 42 01

Besøksadresse:
Filipstad Brygge 1
0252 OSLO

Postadresse:
Postboks 1312 Vika
0112 OSLO

Spesialområder

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Storbritannia

Tilleggsopplysninger:

Hilde Annette Gamkinn er spesialisert innen skatte- og selskapsrett, med særlig fokus på nasjonal bedriftsskatterett, rentebegrensningsreglene, skattemodeller og skattemessig innbetalt kapital. Videre har hun spesialisering i omgåelsesnormen opp mot OECD-modellavtalen og kommentarene, samt en særskilt interesse for digitalisering, herunder regulering av plattformselskaper som Facebook og Amazon og skattlegging av digitale tjenester.