Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Anders W. Færden

Wikborg Rein Advokatfirma AS

Spesialområder:

Færden er partner i Wikborg, Rein & Co og har betydelig erfaring fra arbeid innen forsikringsrett, sjørett, kontraktsrett og tvisteløsning (alm. domstoler og voldgift). Han har møterett for Høyesterett.

Hans Thomas Revhaug

Centrum Advokatkontor Hans Thomas Revhaug

Erfaring som aktor og dommerfullmektig.
Arbeidet i EFTA Surveillance Authority (ESA) og har kontakter der.

Gorm Grammeltvedt

Grammeltvedt Advokatfirma AS

Mine spesialområder er helse-, trygd- og velferdsrett forøvrig, arbeidstvister, pasientskade- og erstatningsrett. Jeg har lang og bred erfaring som jurist og leder i offentlig forvaltning. Jeg legger stor vekt på god tvisteløsning og personlig oppfølging i den enkelte sak.