Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Ole E. Tokvam

Bing Hodneland Advokatselskap DA

I de år jeg har arbeidet som advokat har jeg særlig gitt bistand innen rettslige problemstillinger knyttet til Fast eiendom og IT/Media/Tele. Foruten en omfattende og bred erfaring innen disse fagfelt har jeg god kjennskap til generelle forretningsjuridiske problemstillinger, herunder selskapsrett, virksomhetsoverdragelser, styrearbeid med videre.

Torhild Holth

Advokatfirmaet Larsen & Co Kontordrift AS

Advokat med lang og omfattende erfaring innen foreldretvister, herunder foreldreansvar, fast bosted og samvær, barnevern og strafferett. Tar både oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Lang erfaring som advokat, og etter arbeid i forvaltningen, med utlendingsrett, både asylsaker, oppholdssaker, familiegjenforening, utvisning og tilbakekall.

Er nestleder i Kontrollkommisjonen på Lovisenberg sykehus, og bistår gjerne i saker vedrørende psykisk helsevern.

Sten Løitegaard

Advokat Sten Løitegaard

Møterett for Høyesterett siden 2005. Arbeider nå mest innen fast eiendom, skjønn og entrepriseoppdrag for private og offentlige foretak. Har erfaring fra granskning oppdrag. Bistår i rettstvister for og med utenlandske klienter i Norge og i utlandet. Som medlem i Eurojuriskjeden har kontoret samarbeidende advokatkontorer over hele Norge og i alle EU land. Advokatkontoret er ISO sertifisert.