Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Roald Marcelius Engeness

Advokat Roald M. Engeness

Jeg er opptatt av å holde meg faglig a jour. I denne forbindelse har jeg bl. a. stor nytte av at jeg gjennom mange år har vært og er sensor i arbeidsrett og sjørett ved Universitetet i Oslo. Dette er fag som jeg også deltar på kurs i, også som foreleser.

Per Kristian Hansen

Advokat Per Kristian Hansen

Godkjent megler av Den Norske Advokatforening.
Lang prosedyreerfaring fra såvel straffesaker som sivile saker.

Eli Øverås

Advokatfirmaet FINN AS avd Tromsø

Advokat Eli Øverås har omfattende erfaring fra forsikringsbransjen og som privatpraktiserende advokat, og har vært partner i Advokatfirmaet FINN AS siden 1. januar 2022. Advokat Øverås har kompetanse innenfor ovenstående fagfelt, og har også betydelig erfaring med eiendomsmeglingsoppdrag. Øverås prosederer jevnlig saker for tingrett, lagmannsrett og jordskifterett.