Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Snorre Seim

Advokat Snorre Seim

Advokat Seim har dessuten spesialkompetanse innenfor:
- Dødsbobehandling ved privat og offentlig skifte.
- Gjeldssanering, bistand til virksomheter og personer i økonomiske vanskeligheter m.m.
- Konkursbobehandling og gjeldsforhandling.

Sindre Løvgaard

Advokat Sindre Løvgaard

Advokat som bistår i forhandlinger eller fører saker for retten. Jobber primært med straffesaker, arvesaker, barnesaker, avtalerett og konkursboer.

Bistår også med arbeid som å utarbeide avtaler, planlegge arv og generasjonsoppgjør.

Erfaring fra domstol, forvaltning og advokatpraksis i 10 år.

Anna Therese Flatmo

Advokat Anna Therese Flatmo AS

Autorisert saksbehandler på forsikringsoppgjør innen alle typer ting/person/yrkesskadeforsikring.

Simen Blaker Strand

Advokatfirmaet GjessingReimers AS

Spesialområder:

Simen Blaker Strand arbeider særlig med IKT-kontrakter, transaksjoner og annen rådgivning innenfor IKT/teknologiområdet og tilgrensende rettsområder, med særlig vekt på personvern og immaterialrett. Simen har tidligere vært juridisk direktør i IBM Norge i 9 år, og har således omfattende erfaring fra og kjennskap til IT-bransjen.