Jacob Sverdrup Bjønness-Jacobsen

Advokatfirmaet Grette AS
Bevilling siden 1996
Telefon: 22 34 00 00
Mobil: 97 08 78 98
Fax: 22 34 00 01

Besøksadresse:
Filipstad Brygge 2
0252 OSLO

Postadresse:
Postboks 1397 Vika
0114 OSLO