Advokat
Bevilling siden 1990

Besøksadresse:
Dokkveien 1

Postadresse:
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Forretningsjuridiske tvister, arbeidsrett, kontraktsrett, petroleumsrett, forvaltningsrett, miljørett, erstatningsrett.