Johan Vangberg Jensen

Advokatfirmaet Wegner Mæland
Advokatfullmektig
Telefon: +4790839240
Mobil: 94 84 37 38
Fax: 24141801

Besøksadresse:
c/o Advokatfirmaet Klomsæt & Co, Grensen 15
0159 OSLO

Postadresse:
c/o Advokatfirmaet Klomsæt & Co, Grensen 15
0159 OSLO