Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Knut Ditlev-Simonsen

Advokatene Berg Ditlev-Simonsen AS

Jeg begynte som advokat i 2007, og har jobbet i advokatfirmaene Staff AS og Solbø AS.

Jeg har bred erfaring med prosedyre for domstolene, både på tingretts- og lagmannsrettsnivå. Med særlig kompetanse innenfor strafferett, erstatning, barnevern, bistandsadvokat mm.

Jeg har alltid klientens interesse i fokus, og er grundig og strukturert i mitt arbeid. Jeg legger vekt på å bidra til gode løsninger: Hele tiden med fokus på et best mulig resultat for deg som klient.

Christian Wulff Hansen

Advokatfirmaet Wulff AS

I tillegg til juridikum fra Universitetet i Bergen har jeg en mastergrad i Corporate and commercial law fra Bond University, Gold Coast, Australia.

Jeg har verv som fast bistandsadvokat i Alstahaug tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Har spesielt omfattende erfaring og ekspertise innen barneretten.