Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Anita Hessen

Advokatfirmaet Hessen & Knapstad DA

Bistandsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2001

10 års prosedyreerfaring med forsvarer- og bistandsoppdrag m.v.

Duc Van Nguyen

Advokatfirmaet Judicium DA

Advokat med erfaring som politiadvokat og skattejurist. Interesse for et bredt spekter av juridiske områder, spesielt innenfor strafferett, skatterett, arve- og familierett, arbeidsrett samt trygderett og utlendingsrett. Arbeider også en del med kjøpsrett.

Ole-Håkon Ellingsen

Advokat Ole Håkon Ellingsen AS

Allmennadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2002

Spesialkompetanse innen strafferett og forvaltningsrett.

Stine Moen

Føniks Advokater AS

Allmennadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 2014

Føniks Advokater har bred kompetanse og solid erfaring. Vi tilbyr juridisk bistand til en rimelig pris innenfor en rekke fagområder.

Vennligst ta kontakt hvis du ønsker bistand fra oss.

Frode Sulland

Advokatfirmaet Sulland AS

Møterett for Høyesterett (2005). Fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett fra 1997. Kan vise til omfattende prosedyreerfaring.

Arild Almklov

Advokat Arild Almklov

Advokat Arild Almklov kan gi deg rettshjelp på en rekke områder.

Mine spesialiteter er straffesaker og erstatningssaker.

Jeg kan også barnerett, samlivsbrudd, barnevern, trygderett og arbeidsrett.

Det du kan forvente å få fra meg er personlig oppfølgning. Ta kontakt på tlf. 977 17 634 for en uforpliktende samtale om din sak. Uansett hvordan det må se ut, er det gode muligheter for at jeg kan hjelpe deg å finne en løsning.

Se mer på rettshjelpsadvokaten.no