Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Åse Schei

Advokat Schei AS

Juridisk embetseksamen 1996
Leder for eiendomsavdelingen Vefsn kommune 1997-1999
Advokatfullmektig, Drammen 2000-2001
Advokat med variert portefølje og mye prosedyre fra 2001
Leder av Kontrollkommisjonen for Nedre Buskerud fra 2012
Egen praksis fra 2013
Kontorsted i Sætre, Hurum og St.Olavs plass, Oslo

Trond Øyvin Sivertsvik

Advokat Sivertsvik AS

Faglig og saklig engasjert advokat med møterett for Høyesterett.
I tillegg til oppgitte fagområder har jeg en betydelig andel forvaltningsrettslige saker, dvs. saker hvor stat eller kommune er motpart.