Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Martin Dyb

Advokatfirmaet Judicia DA

Advokat Martin Dyb bistår næringsklienter, offentlige klienter og privatpersoner innenfor et bredt spekter av fagfelt.

Han bistår på rettsområder som personopplysningsrett, selskapsrett og transaksjoner (due diligence), entreprise og fast eiendom, erstatningsrett, arbeidsrett, offentlig rett og strafferett. Dyb har god prosesserfaring og går jevnlig i retten, både i sivile saker og straffesaker.

Dyb har spesialisert seg på personopplysningsrett.

Stephan Didrich Eid

Advokat Stephan Didrich Eid

Jeg har bakgrunn fra domstolene(dommerfullmektig), skatteetaten(Skattedirektoratet og Bærum ligningskontor som kontorsjef) samt privat advokatvirksomhet i over 32 år . Har arbeidet som bostyrer for Oslo tingrett(tidl. Oslo byfogdembete) siden 1991 i konkurs- og tvangsoppløsningsboer. Prosedyreoppdrag for domstolene, privatpersoner, mindre næringsdrivende samt organisasjoner. Hundeloven, spørsmål og kjøp og salg av hund, fôrvertavtaler samt saker hvor det varsles mulig avliving av hund.

Ådne Jareld

Advokatfirmaet JARELD AS

Jeg betjener et vidt fagfelt og bistår næringsliv og privatpersoner på de fleste rettsområder. Viktige felter er entreprisejus, kontraktsjus, forsikringsjus, offentligrettslig jus, arverett, familierett m.m. Rettsområder griper inn i hverandre. Kunnskaper fra ett rettsområde kan vise seg nødvendig for å finne løsninger på et annet. Etter juridicum i 1976 arbeidet jeg i næringslivet. I 1987 etablerte jeg nåværende advokatvirksomhet og eiendomsmeglervirksomhet. Ta kontakt. Epost: aaj@jareld.no Tlf: 22961010