Advokat
Bevilling siden 1998

Besøksadresse:
Dokkveien 1

Postadresse:
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO

Spesialområder

Språkkunnskap

Engelsk, Fransk

Tilleggsopplysninger:

Skatterett og selskapsrett. Fusjoner og oppkjøp, omorganiseringer.