Advokat

Besøksadresse:
Fridtjof Nansens Plass 5
0160 OSLO

Postadresse:
Fridtjof Nansens Plass 5
0160 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Landkunnskap

Belgia, Danmark, Estland, Frankrike, India, Island, Italia, Kina, Latvia, Litauen, Nederland, Polen, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, USA

Tilleggsopplysninger:

Selskapsrett, Fusjoner/fisjoner, Omstruktureringer, Internasjonal finans, Konkurranserett, EU/EØS-rett, Sakførsel