Advokat
Bevilling siden 1995

Besøksadresse:
Dokkveien 1

Postadresse:
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

EU og konkurranserett, forvaltningsrett, næringsreguleringsrett, kontraktsrett, selskapsrett. Prosedyreerfaring fra EFTA-domstolen. Møterett for Høyesterett.