Sven-Ailu Gaup Stadigs

Advokatfirmaet Hjort AS
Advokat

Besøksadresse:
Universitetsgata 1
0164 OSLO

Postadresse:
Postboks 471 Sentrum
0105 OSLO

Tilleggsopplysninger:

Stadigs har omfattende erfaring med kontrakts- og entrepriserettslig bistand. Både i form av rådgivning og ved håndtering av tvistesaker. Han har erfaring som både advokat, mekler og dommer.