Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

May Britt Løvik

Advokat May Britt Løvik

Driver allmennpraksis i veletablert Advokatfellesskap, i Bergen sentrum. Har opparbeidet lang og bred erfaring særlig innen familie -og barnerett, samt innen barnevern og som bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Betydelig prosedyreerfaring, og tar saker hvor klient er innvilget fri rettshjelp.