Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Stein Erikstad

Advokat Erikstad AS

Forhandlinger; M&A; Selskapsrett; Kontraktsrett; Immaterialrett; Fast eiendoms rettsforhold; Arbeidsrett; Prosedyre; Voldgift

Chriss Bjorøy

Advokatfirmaet Riisa & Co ANS

Jeg har lang erfaring med behandling av ansvarsforsikring, herunder erstatningsansvar for eiendomsmeglere og andre profesjonsutøvere. I tillegg betydelig erfaring med problemstillinger innen fast eiendom, herunder for privatpersoner, næringsdrivende, eiendomsutviklere og besittere, samt meglere. Jeg underviser i eiendomsmeglerrett og gjennomfører transaksjoner på vegne av private og næringsdrivende. Jeg yter også bistand til næringsdrivende i transaksjonsprosess, herunder ved gjennomføring av DD.

Liss Barbro Byrkjedal

Jæradvokatene AS

Arbeidserfaring

Konsulent Trygdeetaten, med hovedvekt på sykestønader og yrkesskader 1998-2000
Advokatfullmektig 2001-2003
Advokat fra 2003

Utdannelse
Juridisk embetseksamen i 1998 fra Universitetet
i Bergen med spesialfelt odelsrett

Hovedarbeidsområder:
Arv og dødsboskifte, Trygderett, Familierett, Foreldretvister og Barnevernsaker, Husleiesaker, Landbruksjuss, Forvaltningsrett.