Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Liss Barbro Byrkjedal

Jæradvokatene AS

Arbeidserfaring

Konsulent Trygdeetaten, med hovedvekt på sykestønader og yrkesskader 1998-2000
Advokatfullmektig 2001-2003
Advokat fra 2003

Utdannelse
Juridisk embetseksamen i 1998 fra Universitetet
i Bergen med spesialfelt odelsrett

Hovedarbeidsområder:
Arv og dødsboskifte, Trygderett, Familierett, Foreldretvister og Barnevernsaker, Husleiesaker, Landbruksjuss, Forvaltningsrett.

Ali Reza Afshar

Advokatfirmaet Auxilium AS

Vi har som mål å levere kvalitet i vårt arbeid og gi tydlige råd slik at du kan være trygg. Førdt i Iran, men bodd i Norge hele livet.