Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Gøsta Thommesen

Meklingssenteret Advokatfirma AS

Lang og dyptgående erfaring som mekler i forhandlinger og konflikter, samt rådgivning til enkeltparter i konfliktsituasjoner, via Meglingssenteret i Oslo. Dette gjelder både forretningskonflikter, arbeidsplasskonflikter og familiekonflikter. Instruktør og foredragsholder om disse emnene. Prosessleder i vanskelige beslutningsprosesser. Bistår i utvikling av godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsrelasjoner. Mastergrad i konfliktforståelse og konfliktmegling.