Thomas Grung Michelet

Advokatfirmaet Selmer AS
Advokat

Besøksadresse:
Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo

Postadresse:
Postboks 1324 Vika
0112 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Fransk

Landkunnskap

Frankrike, Storbritannia, Sverige, Tyskland, USA

Tilleggsopplysninger:

Investeringer, kjøp, salg, fisjoner/fusjoner av virksomheter/selskaper i Norge og utlandet. Olje gass & offshore, infrastruktur, sjømat, media, telecom.