Thomas Grung Michelet

Advokatfirmaet Selmer AS
Bevilling siden 1991
Telefon: 23 11 65 00
Mobil: 91 32 58 05
Nettside: http://

Besøksadresse:
Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo

Postadresse:
Postboks 1324 Vika
0112 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk, Fransk

Landkunnskap

Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Latvia, Litauen, Polen, Russland, Storbritannia, Sverige, Tyskland, USA

Tilleggsopplysninger:

Kjøp,salg, fisjoner/fusjoner av virksomheter/selskaper i Norge og utlandet. Olje gass & offshore. Lån- og egenkapitalfinansiering. Investeringer, samarbeid og handel i/med Russland.