Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Johan Christian Grevstad

Advokatfirmaet Harboe & Co AS

Christian har omfattende erfaring knyttet til norsk og internasjonal forretningsjuss.
Hans spesialområde er norsk skatt, herunder petroleumsbeskatning i Norge, norsk internasjonal skatterett (beskatning av utenlandsk virksomhet i Norge og norsk virksomhet i utlandet), transaksjoner (kjøp og salg av næringsvirskomhet) og selskapsrettslig strukturering av næringsvirksomhet.

Monica Malm

Malm Advokatfirma

Jeg bistår personer typisk i saker knyttet til arbeidsrett, skiftesaker, kontrakter, kjøp og salg av eiendom mv. I tillegg bistår jeg mindre virksomheter med rådgivning knyttet til selskapsforhold, kontrakter og problemstillinger relatert til arbeidstakere, herunder skatt, ansettelseskontrakter, bonusordninger og avlønning generelt, arbeidsgiveravgift, utestasjonering av ansatte, og arbeidsrett generelt.

Martin Wikborg

Advokatfirmaet Magnus Legal AS

Spesialist i SKATTERETT - herunder norsk og internasjonal skatterett, utflytting fra Norge og bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge, både i forhold til selskaper og personer.

Thomas Grung Michelet

Advokatfirmaet Selmer AS

Investeringer, kjøp, salg, fisjoner/fusjoner av virksomheter/selskaper i Norge og utlandet. Olje gass & offshore, infrastruktur, sjømat, media, telecom.