Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Thomas Grung Michelet

Advokatfirmaet Selmer AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 1991

Kjøp,salg, fisjoner/fusjoner av virksomheter/selskaper i Norge og utlandet. Olje gass & offshore. Lån- og egenkapitalfinansiering. Investeringer, samarbeid og handel i/med Russland.

Harald Breivik

Advokathuset Breivik AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2002

Har spesialkompetanse innen personbeskatning, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og lønnsinnberetning. Anerkjent kursholder for revisorer, regnskapsførere og arbeidsgivere i forbindelse med ovennevnte områder.

Har spesialkompetanse i skattespørsmål som gjelder arbeid over landegrensene og bistår norske og utenlandske bedrifter i spørsmål vedrørende dette.

Emilie Westlye Refseth

Deloitte Advokatfirma AS

Spesialområder:

Arbeider med global mobilitet og arbeidskraft over landegrenser. Spesialisert innen arbeidsinnvandring, familieinnvadnring, oppholdstillatelse, ID kontroll, skattekort, ID nummer. Expat prosesser. Visum ut av Norge.

Thomas Talén

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2004

Kompetanseområder:
Arbeidsrett
Selskapsrett
Fast eiendom og entreprise
Tvisteløsning og prosess

Hovedarbeidsområder
Forretningsjuridiske spørsmål, med hovedvekt på arbeidsrett, selskapsrett, kontraktsrett, samt fast eiendoms rettsforhold.
Foredragsholder i arbeidsrettslige temaer

Utdannelse
Selskapsrett, særskilt spesialfag, Universitetet i Oslo, 2006
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo, 2002
Befalsskolen for Kystartilleriet, 1995