Endre valg

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Vegard Skråning

Advokatfirmaet Varder AS avd. Ski

Siviløkonom med spesialisering skatt og regnskap, autorisert regnskapsfører. Kompentanse innen verdivurdering, kjøp og salg av virksomheter. Skatt utland.

Johan Christian Grevstad

Advokatfirmaet Harboe & Co AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 1990

Christian har omfattende erfaring knyttet til norsk og internasjonal forretningsjuss.
Hans spesialområde er norsk skatt, herunder petroleumsbeskatning i Norge, norsk internasjonal skatterett (beskatning av utenlandsk virksomhet i Norge og norsk virksomhet i utlandet), transaksjoner (kjøp og salg av næringsvirskomhet) og selskapsrettslig strukturering av næringsvirksomhet.

Erling Torbjørnsson Eggen

Advokat Erling T. Eggen

Allmennadvokat

Bevilling siden 1971

Jordbruk, jordskifte, skog og vassdrag/vassdragsskjønn, reguleringsplaner, Deltaker i Allskog.

Stiftelser, kontrakter/næringsliv/økonomi

Bistand med rettslige spørsmål i Frankrike.

Medlem Norske Finansanalytikeres Forening
Medlem Fransk-Norsk Handelskammer

Se hjemmeside www.llb.no/advokat

Gunnar Bøyum

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 1996

Har et kontaktnett (gjennom PricewaterhouseCoopers) i de fleste land i verden. Har kompetanse innen internasjonal selskaps- og personskatterett.

Har kompetanse innen selskapslovgivningen generelt, og spesielt innen aksjelovgivningen.

Har kompetanse innen kontraktsutforming for forretningslivet, og spesielt med utforming av aksjonæravtaler og samarbeidsavtaler.

Har kompetanse innen regnskaplovgivningen og økonomi generelt for næringslivet.