Per Einar Unhjem Johansen

Forenede Advokater Unhjem Johansen

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1973

Representerer : Huseiernes Landsforbund der medlemmene får juridisk bistand av meg for gjeldende rettshjelpsatser i de fleste sivile saker.Har skrevet 2 bøker om spansk - norsk rett for folk flest. Har kontorer i Oslo , Asker og Hol kommune (Geilo)og samarbeidene norske og spanske advokater i Spania.Arbeider i Oslo Advokatfellesskap og Forenede advokater AS. Kompliserte saker løses ofte av 2 advokater i fellesskap uten ekstra kostnad. Se www.testamentadvokatene.no

Bjørn August Krane

JUSTITIA AS

Fast oppnevning som bostyrer konkursbo ved Nord Troms tingrett.
Fast oppnevning som medhjelper ved tvangssalg eiendom, skip ved Nord Troms Tingett.
Voldgiftsdommer ved trafikksaker.
Forelesningserfaring fra Handelshøyskolen BI i fagene Markedsrett, Forretningsjuss.

Martin Wikborg

Advokatfirmaet Magnus Legal AS

Forretningsadvokat

Bevilling siden 1993

Spesialist i SKATTERETT - herunder norsk og internasjonal skatterett, utflytting fra Norge og bruk av utenlandsk arbeidskraft i Norge, både i forhold til selskaper og personer.

Petter Algerøy

Advokatfirmaet Algeroy AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2015

Advokat Petter Algerøy har bred erfaring fra tvisteløsning innen ulike rettsområder, og har bistått i en rekke saker på forhandlingsstadiet og under sakførsel for domstolene. Petter har et særlig fokus på arbeidsrett, kontraktsforhold, kjøp og salg, internasjonal rett og skatterett.

Petter har i lengre perioder bodd i Kampala, Uganda og arbeidet med juridiske problemstillinger knyttet til kommersielle prosjekter i ulike land i Øst-Afrika.