Trond-André Ottøy Salte

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Jeg har mastergraden min i rettsvitenskap ved UiB. Jeg har spesialisering innen arbeids-, selskaps- og skatterett (120 sp). Studiet ble gjennomført ved siden av jobb.

Våren 2020 skrev jeg en stor masteroppgave om adgangen til å inngå og gjøre gjeldende konkurransebegrensende avtaler i arbeidsavtaleforhold. Den finnes her: http://bora.uib.no/handle/1956/24005

Har siden 2021 arbeidet i Advokatfirmaet PwC.

Kenneth Norum

Advokat Norum AS

Mer utfyllende informasjon kan leses på www.norum.law.

Emilie Westlye Refseth

Deloitte Advokatfirma AS

Spesialområder:

Arbeider med global mobilitet og arbeidskraft over landegrenser. Spesialisert innen arbeidsinnvandring, familieinnvadnring, oppholdstillatelse, ID kontroll, skattekort, ID nummer. Expat prosesser. Visum ut av Norge.

Petter Algerøy

Advokatfirmaet Algeroy AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 2015

Advokat Petter Algerøy har bred erfaring fra tvisteløsning innen ulike rettsområder, og har bistått i en rekke saker på forhandlingsstadiet og under sakførsel for domstolene. Petter har et særlig fokus på arbeidsrett, kontraktsforhold, kjøp og salg, internasjonal rett og skatterett.

Petter har i lengre perioder bodd i Kampala, Uganda og arbeidet med juridiske problemstillinger knyttet til kommersielle prosjekter i ulike land i Øst-Afrika.

Knut Henry Haraldsen

Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Mine hovedfelt er skatt for bedrifter / personer og selskapsrett. Jeg bistår gjerne med rådgivning, klagesaker og rettssaker. Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS har et av Norges største fagmiljøer for skatt, avgift og transaksjonsstøtte. Via vårt internasjonale nettverk vil vi kunne hjelpe med transaksjoner og spørsmål om skatt og avgift i de fleste land og på tvers av landegrenser. Jeg bistår også i forbindelse med rådgivning knyttet til immigrasjon og søknader om oppholdstillatelser i Norge.