Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Clas Olsen

Advokat Clas Olsen

Clas er i utgp. forretningsadvokat og skatteekspert. Han bistår også i en del arbeidsrettslige konflikter typisk i form av oppsigelses-saker. Han bistår i generasjonsskifte, arverettslige spørsmål og selskapsrettslige omorganiseringer. Han hjelper deg med testamenter eller fremtidsfullmakter som han har god kompetanse på. Han har også masse saker med juridisk bistand innen kjøpsrettslige tvister rundt reklamasjon på kjøp/salg av biler, motorsykler, bobiler og båter.

Monica Malm

Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Jeg bistår personer typisk i saker knyttet til arbeidsrett, skiftesaker, kontrakter, kjøp og salg av eiendom mv. I tillegg bistår jeg mindre virksomheter med rådgivning knyttet til selskapsforhold, kontrakter og problemstillinger relatert til arbeidstakere, herunder skatt, ansettelseskontrakter, bonusordninger og avlønning generelt, arbeidsgiveravgift, utestasjonering av ansatte, og arbeidsrett generelt.

Torhild Holth

Advokatfirmaet Larsen & Co Kontordrift AS

Advokat med lang og omfattende erfaring innen foreldretvister, herunder foreldreansvar, fast bosted og samvær, barnevern og strafferett. Tar både oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Lang erfaring som advokat, og etter arbeid i forvaltningen, med utlendingsrett, både asylsaker, oppholdssaker, familiegjenforening, utvisning og tilbakekall.

Er nestleder i Kontrollkommisjonen på Lovisenberg sykehus, og bistår gjerne i saker vedrørende psykisk helsevern.