Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Clas Olsen

Advokat Clas Olsen

Clas er i utgp. forretningsadvokat og skatteekspert. Han bistår også i en del arbeidsrettslige konflikter typisk i form av oppsigelses-saker. Han bistår i generasjonsskifte, arverettslige spørsmål og selskapsrettslige omorganiseringer. Han hjelper deg med testamenter eller fremtidsfullmakter som han har god kompetanse på. Han har også masse saker med juridisk bistand innen kjøpsrettslige tvister rundt reklamasjon på kjøp/salg av biler, motorsykler, bobiler og båter.

Trond-André Ottøy Salte

Advokatfirmaet Vialto Partners AS

Har siden 2021 arbeidet bredt med forretningsjuridiske problemstillinger i Advokatfirmaet PwC. Særlig innen internasjonal personbeskatning.

Jeg har mastergraden min i rettsvitenskap ved UiB. Jeg har spesialisering innen arbeids-, selskaps- og skatterett (120 sp). Studiet ble gjennomført ved siden av jobb.

Våren 2020 skrev jeg en stor masteroppgave om adgangen til å inngå og gjøre gjeldende konkurransebegrensende avtaler i arbeidsavtaleforhold. Den finnes her: http://bora.uib.no/handle/1956/24005