Advokat

Besøksadresse:
Dronning Eufemiasgt 8
0150 OSLO

Postadresse:
Postboks 748 Sentrum
0106 OSLO

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Gransking og prosedyre, compliance, antihvitvask, antikorrupsjon og verdipapirhandel.