Tor Magnus Fagermo

Grensen Advokater AS
Advokat

Postadresse:
Skippergata 10
1767 HALDEN

Spesialområder

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk, Tysk

Tilleggsopplysninger:

Jeg har bred erfaring fra straffe- og prosedyrerett, både som forsvarer, bistandsadvokat og politiadvokat. Jeg har tidligere innehatt verv som fast bistandsadvokat ved Halden tingrett og Borgarting lagmannsrett, og er nå fast forsvarer for de samme domstoler. Jeg jobber primært med strafferett og barne- og familiesaker. Arbeidsfeltet er det sentrale Østlandet, med fokus primært i Østfold, og er lokalisert med egen praksis i Halden.