Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Vibeke Meland

Advokat Vibeke Meland

MINE SPESIALOMRÅDE ER: PERSONSKADEERSTATNING HERUNDER OPPGJØR ETTER TRAFIKKULYKKER og YRKESSKADER, BISTANDSADVOKAT, BARNERETT, FORELDREANSVAR, SAMVÆR, FAST BOSTED OG BARNEVERN

Jon August Larsen

Advokat Jon August Larsen AS

Spesielt interresse og erfaring innenfor faste eiendommers rettsforhold, boligreklamasjoner, tomtefesteforhold, regulering og innløsning av festetomter, tomtegrense- og naboforhold, eiendomsoverføring av bolig og hytter, generasjonsskifte mv. Spesiell interresse og erfaring innenfor arv og skifte, opprettelse av testamenter, bistand ved dødsboskifte og felleseieskifter. Har også mange oppdrag i forbindelse med overføring av bolig og hytter fra foreldre til barn, arv mv.

Tor Reidar Klausen

Advokatfirmaet Elvenes AS

Han har over 8 års erfaring fra skatteetaten innenfor fagområdene næringsbeskatning, utenlandsbeskatning, ligningsforvaltningsrett og tilleggsskatt.
Fra sommeren 2006 til 2008 arbeidet han med tyngere arveavgiftssaker ved Troms skattefogdkontor.

Fra 2008 til februar 2009 var han leder for en kontrollgruppe i Skatt nord.

Han har også utført faglig rådgivning og veiledning både innad i skatteetaten samt eksternt mot skattytere og øvrige samarbeidspartnere til skatteetaten.