Per-Erik Gåskjenn

Rettadvokat Ans

Jurist siden 1993 og advokat siden 2001. Har erfaring fra offentlig forvaltning (UDI og trygdeetaten (NAV)), samt tre år som dommerfullmektig i Bergen. Har internasjonale menneskerettigheter som spesialfag fra studiet.

Har lang erfaring fra saker som gjelder barnevern, forsvareroppdrag i straffesaker, samvær og bosted i saker som berører barn, asyl- og utlendingsrett og tvangssaker innenfor psykisk helsevern. Har ført en rekke saker for domstolene, fylkesnemnda, kontrollkommisjon og UDI/UNE m.v.

Jan Kristian Takvam

Advokat Jan Kristian Takvam AS

Allmennadvokat

Bevilling siden 1990

Utover min kompetanse som advokat er jeg autorisert som mekler gjennom Den Norske Advokatforening. Mekling innebærer at jeg bistår begge parter i å finne fram til en minnelig løsning. Fortrinnene med en slik meklingsprosess er at den kan gi et raskere resultat og er rimeligere for partene.
Jeg er også oppnevnt verge for en rekke personer med ulike utfordringer i sine liv.
Jeg har også erfaring som advokat innenfor andre områder enn de nevnte spesialområder.

Torjus Torjusen

Centrum Advokatkontor

Allmennadvokat

Bevilling siden 2004

Jeg har variert juridisk praksis og jobber med de fleste saker for privatpersoner. Jeg er autorisert advokatmekler, og legger vekt på å finne minnelige løsninger for klientene.

Christofer Arnø

HBL Advokatfirma Haraldsen Bydal Lie DA

Advokat Christofer Arnø er fast bistandsadvokat for Tønsberg tingrett, Sandefjord tingrett og Agder lagmannsrett.

Advokat Christofer Arnø har særlig kompetanse på barnebortføringssaker - www.barnebortføring.no