Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Tore Hilding Pettersen

Advokat Tore H. Pettersen

Forretningsadvokat, Forsvarsadvokat

Bevilling siden 1983

har spesialkompetanse i saker om avhør av barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep (forsvarer og bistandsadvokat)

Jon Schjerpen Ruud

Advokatfirmaet Campbell & Co AS

Allmennadvokat, Forretningsadvokat

Bevilling siden 1989

God kompetanse på merverdiavgift og klagesaker til klagenemda for mva. Jeg har 8 års praksis fra skatte-etaten.

Egen erfaring fra utvikling av eiendommer/salg/utleie.