Flere filtre

Kompetanse

Rolle

Språkkunnskap

Gisle Loso

Advokat Gisle Loso AS

Porteføljen består i tillegg av bobehandling (konkurs, dødsbo, felleseieskifte) og tvangssalg for det offentlige.

Annichen Eleonora Rye-Holmboe

Advokat Rye-Holmboe AS

Spesialområder:

Mitt spesialfelt er strafferett.

Jeg er fast forsvarer i Nord-Troms og Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Jeg har tidligere vært fast bistandsadvokat for de samme domstoler.
Min tidligere yrkeserfaring er fra 10 år i påtalemyndigheten, og jeg har lang erfaring med straffesaker.

Jeg tilbyr videre noe bistand i barnefordelingssaker og innen barnevern.

Jeg tilbyr og noe bistand innen familierett for øvrig.