Advokat

Besøksadresse:
Strandgata 8
9008 TROMSØ

Postadresse:
Postbokst 1752 Vika
0122 OSLO

Spesialområder

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Selskapsrett, kontraktsrett, kjøp og salg av virksomheter, kjøp/salg og finansiering av luftfartøy, arbeidsrett, fiskeri og havbruk, næringseiendom, kjøpsrett, pengekrav, omorganisering og restrukturering,