Advokat
Bevilling siden 2020
Telefon: 02316
Mobil: 93 41 77 35

Besøksadresse:
Sandviksbodene 2A

Postadresse:
Postboks 3984 Sandviken
5835 BERGEN

Språkkunnskap

Fransk

Tilleggsopplysninger:

Even sin kjernekompetanse er konkurranserett, sektorspesifikk konkurranseregulering og konkurranseøkonomi. Han er utdannet jurist og siviløkonom. For Advokatfirmaet PwC AS arbeider Even særlig med konkurranse-, statsstøtte-, energi-, finans og personvernregulering.

Even har også 11 års erfaring fra Konkurransetilsynet og fire års erfaring fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.