Advokat
Telefon: 57 83 39 00
Mobil: 97 67 37 38
Fax: 57 83 39 01

Besøksadresse:
Hafstadvegen 21

Postadresse:
Postboks 570
6803 FØRDE

Språkkunnskap

Engelsk